Tečaj prve pomoči Ljubljana

Avtošola 3D, kot dobra avtošola v Ljubljani, svojim kandidatom zagotavljavse informacije, ki jih potrebujejo na na poti do vozniškega dovoljenja. Tase za vse, ki pridobivajo izpit za A, kot tudi za B kategorijo, kot tudi zavse, ki pridobivajo vozniški izpit pri 16 letih, prične s tečajem cestnoprometnih predpisov, ki ga izvajamo vsak drugi teden pri nas, v Avtošoli 3D- avtošola Ljubljana Vič. Sledi zdravniški pregled, nato prva pomoč. Prvapomoč - izpit je ena od obveznosti, ki jo mora kandidat opraviti na poti dovozniškega izpita. Tečaj prve pomoči (Ljubljana) za kandidate ni obvezen,vsekakor pa je priporočljiv. Možno ga je opravljati na Območnem združenjuRdečega križa v Ljubljani (Vič). Predavanje zajema poučevanje o ravnanju vprimeru opeklin, zastrupitev, poškodb, učenja oskrbovanja ran in krvavitevter temeljne postopke oživljanja, ki so kandidatom predstavljeni na lutki.Tečaj prve pomoči (Ljubljana) kandidata opremi z vsem potrebnim znanjem zanaslednji korak: prva pomoč - izpit. Na tečaj prve pomoči (Ljubljana), kottudi na izpit prve pomoči je možna prijava preko spletne strani Rdečegakriža. Po opravljenem izpitu sledi izpit cestno prometnih predpisov, natopa se pričnejo praktične ure vožnje. Minimalno število ur, ki jih morakandidat opraviti pred glavno izpitno vožnjo, je tako za tiste, kipridobivajo vozniški izpit pri 16 letih, kot za vse ostale, 20. Avtošola 3D- dobra avtošola v Ljubljani - poskrbi, da se vsi, ki pri nas pridobivajovozniški izpit, v promet vključijo varno in dobro pripravljeni.


Vozniški izpit pri 16 letih

Vozniški izpit pri 16. letihZa vozniški izpit pri 16 letih mora kandidat pred pričetkom praktičnih urvožnje opraviti vse obveznosti, ki veljajo tudi za ostale kandidate.Avtošola 3D - avtošola Ljubljana Vič - z odlično lokacijo, nedaleč odcentra mesta, kandidatom omogoča hiter dostop z mestnim avtobusom in hkratiposkrbi, da lahko kandidati čim več obveznosti opravijo na enem mestu.Tečaj prve pomoči (Ljubljana) in prva pomoč - izpit se izvajajo na Rdečemkrižu, tečaj CPP in praktične ure vožnje pa pri nas, na Tržaški 2. Poopravljenem izpitu prve pomoči, mora kandidat opraviti še izpit CPP inlahko prične z urami vožnje. Kandidat, ki opravlja vozniški izpit pri 16letih, po opravljenem programu 20. ur vožnje, nadaljuje vožnjo z izbranimspremljevalcem. V roku največ dveh let po pričetku usposabljanja, pa morakandidat, ki je pridobival vozniški izpit pri 16 letih, opravljati glavnoizpitno vožnjo pred republiško izpitno komisijo. Vozniški izpit pri 16letih pa je primeren za vse, ki se želijo čim prej aktivno vključiti vpromet in imajo možnost vožnje s spremljevalcem.Avtošola 3D | Tečaj prve pomoči v Ljubljani za vozniški izpit - povezave do naše spletne strani: