Vpenjalni sistemi: za kaj služi mehansko ali pnevmatsko vpenjanje orodij?


Verjetno se sprašujete, kaj sploh so vpenjalni sistemi, čemu služijo in kako delujejo. To so posebno oblikovani sistemi za vpenjanje orodij, ki držijo več ločenih delov stroja tesno skupaj in tako preprečujejo morebitno premikanje ali ločitev med le temi. Tej omogočajo učinkovito in hitrejšo menjavo orodja ali pa obdelovanca, prihranek časa, večjo varnost ter večjo produktivnost strojev. Tako je uporaba strojev in orodij enostavnejša in zanesljivejša. S pomočjo vpenjalnih sistemov tudi optimizirate delovno mesto in povečate kapacitete strojev.


Vrste vpenjalnih sistemov


Glede na način obdelave z magnetno silo in vrsto obdelovancev poznamo vpenjala za orodja, kot so:

  • Vakuumska vpenjala
  • Magnetna vpenjala
  • Elektro-magnetna vpenjala
  • Mehanska vpenjala za mehansko vpenjanje
  • Hidravlična vpenjala
  • Pnevmatska vpenjala


Mehansko vpenjanje s pomočjo magnetne sile


Mehansko vpenjanje spada pod toge vpenjalne elemente in poteka s pomočjo magnetne sile, lahko je to sila trenja ali kakršne koli druge sile, katera pa je odvisna od lege vpenjanja. Tak vpenjalni sistem za mehansko vpenjanje je lahko z vpenjalnim stremenom, čeljustjo, mostičkom, ploščo, nosilcem, nizkotlačnim vpenjalom, zagozdnim vpenjalom, vzvodnim ali ekscentričnim vpenjalom.
Mehansko vpenjanje je koristno predvsem zaradi cenovne dostopnosti in nezahtevnosti glede nadzornega sistema. Slabosti takih vpenjalnih priprav pa je, da moramo veliko truda vložiti v izenačenje magnetnih sil vpenjanja, v nasprotnem primeru lahko pride do napak ali poškodb. Uporabljajo se večinoma v maloserijski ali posamični proizvodnji, saj so učinkoviti in enostavni za uporabo.

vpenjalni sistemi z magnetno silohitri vpenjalni sistemi z magnetno silo


Pnevmatsko vpenjanje


Ta vpenjalni sistem spada med tlačna vpenjala, zaradi česar je tudi lažje nastavljanje vpenjalne sile, avtomatizacija, možnost večje sile vpenjanja in možna izravnava toleranc le teh. Ta vpenjalni sistem deluje s pomočjo zraka ali plina.
Vpenjalne priprave obsegajo zelo široko področje uporabe tako v proizvodnji kot v drugi industriji, kot je na primer kovinska industrija. V sodobni proizvodnji ti omogočajo hitrejše in natančnejše delo, imajo pa tudi zelo pomembno vlogo pri avtomatizaciji celotnega delovnega postopka, zato jih je treba čim bolj izkoristiti. So zelo prilagodljivi in izpolnijo vse zadane naloge. Uvajanje vpenjalnih sistemov v proizvodne procese pomeni povečanje in hkrati tudi pocenitev proizvodnje, kar je zelo koristno za proizvajalca. Uporabni so ne le v množični industrijski proizvodnji, temveč tudi v maloserijski in posamični proizvodnji.

IZDELAVA MAGNETNIH SISTEMOV