Izdelava in uporaba elektromagnetov


Elektromagnet je pravzaprav enostavno sestavljena naprava, ki s pomočjo magnetnega polja poganja veliko vsakdanjih majhnih naprav. Za veliko teh naprav se sploh ne zavedamo, da vsebujejo elektromagnet. Izdelava magnetov je relativno nezahtevna.


Delovanje in določitev jakostnega magnetnega polja


Najosnovnejša enota elektromagneta je navit kos žice okoli železnega jedra, tuljava oziroma navitje pa je v obliki spirale, kjer se konca srečata. Močnejše magnetno polje nastane, če je v jedru prisoten paramagneten ali feromagneten (po navadi železo) material, katerega ustavimo v tuljavo. Jakost magnetnega polja, ustvarjeno s pomočjo tuljave povzroči namagnetenje jedra, ta pa ustvari svoje lastno magnetno polje, ki je lahko sto ali tisočkrat močnejše od polja tuljave, tega pa lahko izmerimo z meritvami magnetne vrednosti. Seveda pa potrebujemo stalen dovod električne energije, ki porablja določeno električno moč. Pred izdelavo magneta je potrebno pripraviti ves material in si natančno pogledati, kako število navojev žice in material le te vpliva na jakost magnetnega polja pri isti napetosti. Enostaven elektromagnet je lahko sestavljen iz bakrene žice ali žice iz katere koli druge kovine, ovite okoli tulca, v sredini pa postavimo železni vijak. Dva konca žice nato povežemo z baterijami. Seveda je izdelava magneta kompleksnejša in natančnejša v proizvodnji, kjer se proizvaja magnete za raznorazne končne proizvode.

elektromagneti z jakim magnetnim poljemizdelava jakih elektromagnetnih polj


Naprave z elektromagneti


Električni magneti se uporabljajo velikokrat v vsakdanjem življenju, skratka kjerkoli je potrebno hitro ali lahko spremenljivo jakostno magnetno polje. Te navadno uporabljamo pri relejih, elektromagnetnih ključavnicah, avtomatskih varovalkah in magnetnih ventilih. Iz vsakdanjega življenja poznamo tudi hišni zvonec, zvočniki in slušalke. Magnetni filtri so narejeni na podoben način. Večinoma se uporabljajo za filtriranje odpadne vode, odstranjevanje nečistoče iz hladilnih tekočin v industrijskih procesih brušenja, poliranja in drugih postopkov obdelave kovin. Magnetni filter učinkovito odstrani večino nečistoč- tudi nemagnetne delce, ki bi lahko ogrozili nadaljnji proizvodni proces.

STALNI MAGNETI


Tudi magnetna rešetka je proizvod, ki nastane s pomočjo delovanja elektromagnetne energije. Uporablja se predvsem za ločevanje kovinskih delcev ali prečiščevanje sipkih materialov. Glavni razlog za izdelavo magnetnih rešetk je bilo povečanje zaščite zdravja in upoštevanja pravil varnosti pri delu. S pomočjo rešetk se zniža tudi tveganje za poškodbe ostalih materialov, saj odstranijo vse nevarne kovinske delce.

Elektromagnet je torej enostavno sestavljen magnet, ki deluje s pomočjo električnega toka in tako ustvarja jakostno magnetno polje. Uporabljamo ga tako v vsakdanjem življenju kot v industrijskih obratih ali tovarnah. Včasih se sploh ne zavedamo da obstajajo in le redko slišimo za njih, so lahko ključnega pomena v procesu proizvodnje, varnosti pri delu, pri ohranjanju čistoče ali zgolj našega vsakdanjega življenja.