Veljavnost vozniškega dovoljenja je potrebno redno podaljševati

Veljavnost vozniškega dovoljenjaVeljavnost vozniškega dovoljenja je zakonsko natančno predpisana, v zadnjih letih pa je prišlo do številnih sprememb, tako za voznike, kakor tiste, ki morajo izpit še opraviti. Posebno kategorijo predstavlja tudi vozniško dovoljenje, ki ga imajo oziroma morajo pridobiti tujci. Vse informacije dobite v naši avtošoli 3D. S posebnimi paketi ugodnosti poskrbimo, da cena vozniškega dovoljenja ni pretirana ter vas pripravimo na samostojno in varno vožnjo.

Veljavnost vozniškega dovoljenja v papirni obliki le še do leta 2018

Upravne enote, pristojne za izdajo in podaljševanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, so začele izdajati enotna evropska vozniška dovoljenja v obliki kartic. Rok za menjavo rožnatih izkaznic je april 2018, a sprememba na obstoječa dovoljenja, v kolikor bodo nadomeščena z novimi, ne vpliva. So pa, za izboljšanje varnosti, uvedli redno podaljševanje vozniških dovoljenj, kar pomeni, da morajo slovenski vozniki, ki so izpit pridobili po letu 2013 veljavnost vozniškega dovoljenja podaljšati vsakih 10 let. Prišlo je tudi do sprememb pri dovoljenjih mladih voznikov. Vozniško dovoljenju vozniku začetniku namreč preneha veljati po dopolnjenem 21. letu ali dveh letih od izdaje, če pred podaljšanjem ne opravi obveznega tečaja varne vožnje. V kolikor voznik ne opravi enodnevnega usposabljanja, lahko na upravni enoti vseeno zaprosi za podaljšanje vozniške, a ne več kot za eno leto.

Vozniško dovoljenje - tujci ga lahko pridobijo če imajo v Sloveniji prijavljeno bivališče

Vozniško dovoljenje cenikPo Zakonu o voznikih lahko tuje vozniško dovoljenje za slovensko zamenjajo tujci, ki imajo najmanj šest mesecev prijavljeno prebivališče v Sloveniji. Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če tujci, z veljavnim tujim izpitom, opravijo praktični del vozniškega izpita. Veljavnost vozniškega dovoljenja izdanega v tujini velja še eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji, nato pa je potrebno zahtevati zamenjavo za slovensko dovoljenje.

Kje ugodno pridobiti vozniško dovoljenje? Cenik naj ni edino merilo pri izbiri avtošole

V Avtošoli 3D se zavedamo, da velik finančni zalogaj predstavljajo obveznosti vse obveznosti, ki jih je potrebno opraviti predno pridobite vozniško dovoljenje. Zato smo za vas pripravili cenik, ki predvideva posebne pakete in številne ugodnosti, da vam lažje pomagamo do vozniškega dovoljenja. Cenik vozniškega dovoljenja, ki je dostopen na naši spletni strani pa naj ne bo edino, kar vas bo prepričalo kdaj in kje opravljati usposabljanje. Imamo usposobljene inštruktorje, ki kandidate obravnavajo individualno in jih v najkrajšem možnem času pripravijo za praktični izpit pred komisijo. Učinkovito usposabljanje z inštruktorjem predvideva manj ur, ki najbolj vplivajo na končno ceno vozniškega dovoljenja.