E boniteta in druge ocene govorijo o varnosti sodelovanja s podjetjem


E boniteta je spletno preverjanje poslovanja posameznega podjetja – tako lastnega, kot podjetja s katerim nameravate sodelovati. Preden se posvetimo spletnemu preverjanju, je smiselno pojasniti, zakaj so bonitetne ocene podjetij sploh pomembne in kaj v resnici pomenijo.

bonitetne ocene podjetij


Bonitetne ocene podjetij govorijo o varnosti sodelovanja s posameznim subjektom

V bonitetnem poročilu se izkazuje poslovanja nekega poslovnega subjekta v minulem poslovnem letu. Gre za najbolj jasen prikaz, kako uspešno in učinkovito je nek poslovni subjekt v minulem poslovnem letu deloval. V primeru, da je ocena višja to pomeni, da imamo opravka z uspešnejšim podjetjem. Posledično je sodelovanje z njim manj tvegano.

Sama ocena se ustvari na podlagi računovodskih podatkov. Le-te najdemo v računovodskih izkazih. Seveda pa ima vsaka hiša, ki se ukvarja z izračunom takšne ocene oziroma izračunom tveganja, ki se lahko pojavi pri sodelovanju s posameznim poslovnim subjektom, svoje kriterije ocenjevanja.

Ocene se delijo v tri skupine:

  • na tisto, ki kaže kreditno sposobnost in jo drugače imenujemo ocena plačilne sposobnosti,
  • na tisto, ki ni povezana s kreditno sposobnostjo ter
  • na ostale vrste ocen.


Prav tista, ki je povezana s plačilno sposobnostjo, se uporablja najpogosteje. Najbolj jasno namreč izkaže, kakšna je stopnja tveganja sodelovanja z nekim poslovnim subjektom oziroma kakšna je njegova plačilna sposobnost.

Delimo jo na kratkoročno in dolgoročno kreditno bonitetno oceno podjetij. Kratkoročna se nanaša na poslovanje v 1 letu, dolgoročna pa na poslovanje daljše od 1 leta. Slednja ima večjo težo, zato se prav ta največkrat uporablja tako doma kot v tujini. Preverjanje bonitete tujih podjetij je namreč po eni strani še mnogo pomembnejše, sploh če s subjektom šele začenjamo sodelovati. Podrobno bonitetno poročilo, v katerem je izkazano, kako uspešno je to podjetje delovalo v daljšem času, nam namreč da najboljši vpogled v njegovo poslovanje.

bonitetno poročilo


Kateri dejavniki vplivajo na dobro končno oceno poslovanja?

Bonitetno poročilo z oceno tveganja sodelovanja z nekim poslovnim subjektom mora biti precej natančno in čim bolj izčrpno, če želimo, da bi nam kar najbolj koristilo. Kateri dejavniki se morajo torej upoštevati pri postavljanju ocene?

Kot smo že omenili, se sicer kriteriji, po katerih se pripravljajo ocene podjetij, razlikujejo od hiše do hiše. Pa vendar obstajajo nekateri kazalniki, ki jih upoštevajo skoraj vsi, ki pripravljajo tovrstne izračune.

Prvi je zgodovina plačil. V primeru, da nek poslovni subjekt pogosto zamuja s plačevanjem svojih računov, je njegova ocena zagotovo slabša, tveganje pri sodelovanjem z njim pa vsekakor večje. Poleg tega se presoja tudi finančni položaj nekega poslovnega subjekta. Tu se preverjajo prihodki, dobiček, finančna stabilnost subjekta ipd. Zadolženost je eden od tistih kazalcev, ki govorijo o visokem tveganju sodelovanja.

Pomemben dejavnik je tudi upravljanje podjetja, saj le-to zagotovo vpliva na njegovo dolgoročno uspešnost. Nenazadnje pa se pozornost nameni tudi povezavi z drugimi podjetji. V primeru, da je povezav veliko, je ocena običajno višja, saj kaže na uspešnost poslovnega subjekta in varnost sodelovanja z njim.

Poleg takšnih kazalnikov je zagotovo pomembno tudi v kateri industriji deluje podjetje in kakšna je njegova konkurenca. Vse to namreč odločilno vpliva na njegovo uspešnost, s tem pa na varnost sodelovanja z njim. K boljši oceni pripomore tudi, če podjetje veliko vlaga v inovacije in razvoj. S tem namreč lahko pritegne več investitorjev, to pa se odraža tudi v višji oceni.

Preverjanje bonitete tujih podjetij pa mora upoštevati tudi globalno gospodarsko okolje in politiko ter pravne razmere v državi, v kateri to deluje.

preverjanje bonitete tujih podjetij


E boniteta se pridobi hitro in enostavno

Sedaj je čas, da se na kratko posvetimo na začetku omenjenem terminu. Kot rečeno v tem primeru govorimo o spletnem preverjanju zgoraj omenjenih kazalnikov. E boniteta se dobi zelo hitro in je precej prepričljiva, saj se podatki na spletu ves čas osvežujejo. Da jo lahko prejmemo, se je potrebno registrirati preko portala AJPES.