Pošlji povpraševanje

Bonitetne ocene podjetij pri nas in v tujini - e boniteta

Bonitetne ocene podjetij. Kako preveriti tuje podjetje? Sklepate posel s podjetjem o katerem veste zelo malo? Se sprašujete ali Vam bo novi naročnik sploh sposoben plačati ali dobaviti? Pa podjetje s katerim nameravate skleniti posel sploh obstaja? Se sprašujete ali je podjetje s katerim ste že sodelovali, še sposobno izpolnjevati svoje obveznosti?

Če se vaša vprašanja sovpadajo z zgornjimi, nas kontaktirajte še danes. Z veseljem vam bomo v podjetju Converta pomagali najti odgovore na podlagi informacij, ki jih prinaša bonitetno poročilo. Naša družba je specializirana za upravljanje s terjatvami in smo eno izmed največjih v Sloveniji.

Sodelujemo namreč s svetovno priznanimi bonitetnimi hišami, ki so na trgu že več kot 40 let. Bonitetne ocene podjetij si tako lahko pridobite iz več kot 150 držav po svetu. Naše cene za storitev so izjemno razumne in potencialno nizke, kar vam omogoči lažje preverjanje bonitete tujih podjetij.

E boniteta vam bo povedala o finančni kondiciji vaše potencialne stranke, še preden boste pričeli sodelovati. Tako se lahko uspešno izognete neplačilom. Mnogo lažje se boste tudi odločili ali boste s poslovanjem pričeli ali ne. V kolikor se na samo zadevo ne spoznate pa brez skrbi, naši svetovalci vam bodo razložili, kako morate razbirati poročila oz. kaj le-ta pomenijo za vas.

Bonitetne ocene podjetij

E Bonitete zagotavljamo skupaj s partnerjem, ki ima že več kot 40 let izkušenj – izvajamo tudi preverjanje bonitete tujih podjetij

Izpeljava besede e boniteta pomeni laično »spletne dobre ugodnosti«. V Sloveniji e bonitete ureja Zakon o dohodnini, ki opredeljuje kakšne vrste je e boniteta kot tudi kakšna je njena obdavčitev. Gre za vsako ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo za delojemalca zagotovi delodajalec. Je eno izmed najpomembnejših meril presoje finančne zanesljivosti poslovnih partnerjev.

Med ugodnosti, ki jih opisuje e boniteta spadajo uporaba osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, posojilo brez obresti ali z nižjo obrestno mero od tržne, popust pri storitvi, izobraževanje delojemalca, zavarovalne premije, pravica delojemalca do nakupa delnic in darila, ki jih delojemalci prejmejo od delodajalca.

E boniteta

Pridobite si bonitetne ocene podjetij iz več kot 150 držav po vsem svetu – izdelali vam bomo bonitetno poročilo

Sam potek preverjanja bonitetne ocene podjetij poteka s pomočjo analiz, ki pokažejo poslovanje podjetja v preteklem letu. Bonitetne ocene podjetij so lahko zelo visoke, kar je dobro, saj pomeni, da je tveganje ob poslovanju z njimi manjše. Ker se gospodarstvo v svetu vedno bolj povezuje in so tuji trgi na dosegu roke, vam nudimo tudi preverjanje bonitete tujih podjetij. Bonitetne hiše vsak mesec izdajo bonitetno poročilo.

Bonitetno poročilo vsebuje podatke glede bonitetne ocene podjetij izračunane na podlagi kazalnikov plačilne sposobnosti v določenem letu, deleža dolga v financiranju, kratkoročne solventnosti, servisiranje dolga in kreditne izpostavljenosti. Te so podane v obliki črk ali številk ter v kombinaciji z oznakami npr. + in -.

V bonitetnem poročilu bonitetne ocene podjetij izražamo enotno, ker je s takšnim načinom zapisa veliko lažje za posameznika, da razbere finančni položaj poslovnega partnerja in določi stopnjo tveganja ob mogočem sodelovanju. Na primer določeno podjetje z e boniteto A+, A++ ali AAA se lahko pohvali. Takšno bonitetno poročilo namreč dokazuje, da je podjetje vredno zaupanja.

Bonitetno poročilo

Zakaj je dobro, da prejmete bonitetno poročilo določenega podjetja za katerega se zanimate?

  • prinaša vam podatke o lastništvu podjetja,
  • pridobili boste računovodske izkaze npr. izkaz uspeha, bilanca stanja,
  • pridobite e boniteto in z njo priporočilo, do katere višine je varno sklepati posle,
  • izognete se lahko težavam zaradi neplačevanja,
  • e boniteta vam bo podala informacije o vašem potencialnem partnerju.

Pokličite nas ali nap pišite na elektronsko pošto še danes in si zagotovite bonitetne ocene podjetij, ki vas zanimajo ter se izognite težavam z neplačili ob sklepanju poslov.

Preverjanje bonitete tujih podjetij