Toplotna izolacija tal je pomembna za kvaliteto bivanja

Toplotna izolacija tal prispeva k visoki kvaliteti življenja. Toplotna izolacija tal namreč prispevak večjemu udobju prebivalcev vsakega objekta. Nekoč toplotni izolaciji tal in prav tako toplotni izolaciji notranjih sten niso pripisovali večjega pomena, zato je bilo značilno, da je pozimi z vseh strani v objekt pritiskal mraz, poleti pa je z vseh koncev in krajev pritiskala vročina. Danes so standardi glede toplotne izolacije notranjih sten na srečo boljši in to vsekakor povečuje ugodje bivanja v modernih objektih.

toplotna izolacijaizolacija

Toplotna izolacija tal je pomembna zaradi naših nog

Ne glede na to, ali govorimo o toplotni izolaciji tal, ali pa če imamo v mislih toplotno izolacijo notranjih sten, je vsaka izolacija pomembna zaradi enega aspekta zaščite objekta pred vdorom oziroma izgubo toplote. Toplotna izolacija tal je denimo pomembna, ker s toplotno izolacijo temeljne plošče poskrbimo, da nas v zimskem času v noge ne zebe. Naravno stanje človeka je, da ima noge na toplem in glavo na hladnem. Žal pa je bilo še do pred nedavnega zaradi naravne danosti to stanje pozimi onemogočeno prav zaradi nezadostne toplotne izolacije tal. Ker je od spodaj v prostor posledično seval hlad, so ljudje prostore, ki so bili pomanjkljivo ali pa sploh ne izolirani s toplotno izolacijo temeljne plošče, pretirano ogrevali, zato jih je v noge hladilo, v glavo pa jim je bilo hkrati pretoplo. V današnjem času, ko ljudje razumejo pomen toplotne izolacije tal, je lahko drugače. Toplota je v celotnem prostoru enakomerna. V primeru talnega gretja pa je tudi zaradi toplotne izolacije temeljne plošče ljudem v noge celo prijetno toplo, medtem ko je okrog glave lahko kljub odlični toplotni izolaciji stropa nekoliko bolj hladno notranje ozračje.

VEČ O TOPLOTNI IZOLACIJI STREHE SI PREBRITE TUKAJ!

Toplotna izolacija notranjih sten zaradi preprečitve toplotnih mostov

Toplotna izolacija notranjih sten je pomembna zaradi preprečitve toplotnih mostov. Toplotni most pomeni to, da en del hiše ni toplotno izoliran z denimo toplotno izolacijo balkona toliko, kot so toplotno izolirani drugi deli hiše, ali pa toplotna izolacija temeljne plošče sploh ne obstaja. Posledica tega je, da čez ta slabo izolirani del, toplotni most, iz objekta uhaja toplota, kar se dogaja pozimi, ali pa vanj vdira, kar se dogaja poleti. Posledica tega ni le manjše udobje bivanja v bližini toplotnega mostu, ampak tudi večji obratovalni stroški.

Toplotna izolacija tal lahko dolgoročno pomeni prihranek in ne strošek

Toplotna izolacija notranjih sten ni le nekaj, kar je ključno za moderno in udobno bivanje, ampak je tudi nekaj, na podlagi česar boste dolgoročno prihranili denar. Nekoč je bil način razmišljanja glede toplotne izolacije tal neprimeren. Na toplotno izolacijo balkona so denimo gledali kot na čisti strošek ob gradnji. Varčevali so s toplotno izolacijo tal in tudi standardi glede toplotne izolacije stropa so bili z današnjega vidika smešno pomanjkljivi. V današnjem času pa se razume, da je potrebno v zvezi s toplotno izolacijo notranjih sten razmišljati dolgoročno. Prav je, da že v okviru gradnje razmišljamo o tem, kako bo naša odločitev glede vgradnje toplotne izolacije balkona vplivala na naše prihodnje življenje v tem objektu. Obratovalni stroški so tisto, na kar moramo biti še posebej pozorni, saj v objektu pogosto živimo desetletja in nekoliko nižji stroški na mesečni ravni, ki jih lahko omogoči toplotna izolacija stropa, pomenijo ogromen prihranek v celotni življenjski dobi objekta.

Toplotna izolacija notranjih sten znižuje obratovalne stroške objekta

Toplotna izolacija notranjih sten v zadostni količini in kvaliteti pomeni boljšo toplotno izoliranost objekta. Kvalitetna toplotna izolacija tal omogoči manjše uhajanje toplote v objekt in iz objekta. Tudi toplotna izolacija balkona omogoča prihranek pri obratovalnih stroških objekta. Tako bomo pozimi zaradi kvalitetne izolacije notranjih sten manj denarja porabili za kurjavo, pozimi pa zaradi kakovostne toplotne izolacije stropa manj denarja za obratovanje klimatske naprave.