Hidroizolacija temeljne plošče prepreči dvigovanje parketa


Hidroizolacija temeljne plošče je pomembna, saj preprečuje vdor vlage v estrih in naprej v talno oblogo. Pri hidroizolaciji temeljne plošče se lahko zaplete v primeru, da zadeve v gradnji ne potekajo optimalno. Če denimo izvajalci strojnih instalacij ali električarji položijo in obbetonirajo svoje cevi na temeljni plošči tako, da hidroizolacije ni mogoče izvesti popolno, se lahko zgodi, da bo skozi luknje oziroma slabo izvedena mesta v hidroizolaciji temeljne plošče uhajala vlaga, kar lahko pomeni, da se utegne kdaj kasneje dvigniti parket. Seveda je v vsakem primeru potrebna še zaščita hidroizolacije. Najbolje je, da je to kar XPS toplotna izolacija tal. Pri novogradnji je zelo pomembna predvsem hidroizolacija ravne strehe, kjer napake nikakor ne sme biti. Izolacija ravne strehe je pomembna, ker omogoča ustrezno toplotno izoliranost predvsem zgornje etaže objekta. Za suho ozimnico je seveda pomembna tudi hidroizolacija kleti: tu gre predvsem za ustrezno hidroizolacijo kletne stene.


Hidroizolacija temeljne ploščeHidroizolacija temeljne plošče ni ključna, je pa pomembna

Vedno je pomembno, da je hidroizolacija dobro izvedena. Še posebej to velja za hidroizolacijo ravne strehe, saj je streha mesto, kjer si gotovo prav nihče ne želi zamakanja. Na naslednjem mestu po pomembnosti je gotovo hidroizolacija kleti. Če je hidroizolacija kletne stene namreč izvedena neustrezno, je mogoče, da se bo na tleh v kleti začela pojavljati voda v večjih količinah. Prav zaradi občutljivosti hidroizolacije je primerno, da je vedno izvedena zaščita hidroizolacije.


Zaščita hidroizolacije omogoča varnost in tesnost

Ne glede na to, ali imamo opravka s hidroizolacijo ravne strehe ali s hidroizolacijo temeljne plošče, je potrebna zaščita izolacije. Zaščita izolacije namreč omogoči, da ne pride do mehanskih poškodb hidroizolacije ravne strehe. Če smo poskrbeli za ustrezno zaščito hidroizolacije, bo življenjska doba hidroizolacije ravne strehe neprimerno daljša. Odklonjeni ne bodo le mehanski vplivi, ampak tudi termični vplivi in UV sevanje, kar vse zmanjšuje življenjsko dobo hidroizolacije.

Fibran.si | Hidroizolacija temeljne plošče za pod brez skrbi - povezave do naše spletne strani: