B kategorija: vozniški izpit B kategorije in usposabljanje kandidatov

Usposabljanje za vozniški izpit B kategorija vsebuje teoretični in praktični del.

Teoretični del vozniškega izpita B kategorija vsebuje splošen del v obsegu 16 ur na temo:

 • splošna pravila in predpisi v CP,
 • udeleženci CP,
 • signalizacija in oprema na cestah, znaki, ukazi in odredbe, policistov i drugih pooblaščenih oseb,
 • vožnja po cesti,
 • pravila CP,
 • posebnosti v CP in
 • uporaba vozila B kategorije v odnosu do okolja.
vozniški izpit b kategorije

Kandidati za izpit B kategorija in B1 kategorija, z veljavnim teoretičnim delom, opravljate dodatni del teoretičnega usposabljanja v trajanju 8 pedagoških ur.

Dodatni del teoretičnega usposabljanja za vozniški izpit B kategorija vsebuje:

 • vožnjo na različnih cestnih podlagah in ob različnem vremenu,
 • dolžnost in odgovornost voznika,
 • ravnanje ob okvari,
 • zaščitna oprema in vidnost voznika,
 • oprema vozil B kategorije in uporaba, njihovo poznavanje in vzdrževanje, ter posebnosti za varno vožnjo.

Kandidati za B kategorijo smete pri opravljanju splošnega dela teoretičnega usposabljanja za vozniški dovoljenje B kategorije biti prisotni najmanj 12 ur, pri dodatnem delu usposabljanja za vozniški izpit B pa vse ure.

Praktični del usposabljanja za vozniški izpit B se izvede v trajanju 20 učnih ur in obsega:

 • spoznavanje vozila in učenje tehnike vožnje na vadbeni površini,
 • učenje vožnje po cestah z redkim prometom,
 • učenje, kako voziti v gostem prometu podnevi in ponoči, in tudi
 • učenje tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.
vozniški izpit b oziroma b1 kategorije

Vsi ki imate vozniški izpit kategorije B1 in se usposabljate za pridobitev izpita kategorija B, smete opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur.


Z vozniškim dovoljenjem B smete voziti tudi vozila kategorije AM, B1 in G

Z vozniškim dovoljenjem smete voziti vozila s priklopniki do 750 kg, ter tudi, ko so jim dodana priklopna vozila, ki niso lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in ne presega dovoljenje o homologaciji.

NAJBOLJŠA ŠOLA VOŽNJE V LJUBLJANI