Upravljanje objektov naj bo na najvišjem možnem nivoju

Upravljanje objektov je opravilo, ki je v današnjem času postalo že močno specializirano. Nekoč ni bilo pomembno, kdo je bil hišnik - važno je bilo le, da je bil to nekdo, ki se je dobro »znašel«. Upravljanje objektov v današnjem času je postalo zapleteno delo. Zahteve so se zaostrile in čedalje bolj so pomembni detajli tudi pri upravljanju stavb. Upravljanje stavb je posel, pri katerem ni več prostora za improvizacijo. Upravnik mora slediti zahtevnim standardom, vedno izbrati najboljšega zunanjega izvajalca in zadostiti visokim sodobnim kriterijem kvalitete in udobja življenja, ki ga od upravnika upravičeno terjajo uporabniki oziroma lastniki stavb.


Upravljanje objektov je v današnjem času resno in zahtevno delo


Hišnik v večstanovanjski stavbi, ki je bil nekoč zadolžen za vzdrževanje, je bil včasih kar eden od stanovalcev; hišnik je bil tisti, ki se je odlikoval s spretnostjo in iznajdljivostjo. Tedaj koncept upravljanja objektov ni bil niti približno podoben današnjemu upravljanju stavb, ko je upravljanje stavb postalo zahteven koncept, ki je v skladu z zakonom in zdravo pametjo prepuščen usposobljenim profesionalcem. Upravnik je tako specializirano podjetje, ki svoje naloge opravi kvalitetno in optimalno.

HIŠNIK


Upravnik je zadolžen za kvaliteto udobje in dobro ceno


Naloga upravnika je, da poskrbi, da je upravljanje objektov oziroma upravljanje stavb izvedeno kvalitetno, saj je to v interesu dobrega gospodarja. Upravljanje objektov pa mora biti tudi optimalno, saj bo le tako kvaliteta potrebnih del in procesov, ki jih tovrstno posel zahteva, usklajeno z dobro ceno. Stanovalci bodo namreč le v tem primeru zadovoljni, saj bodo dobili tisto, kar potrebujejo za najmanjši možni finančni vložek.


upravljanje objektovupravljanje stavb

Več o vzdrževanju poslovnih stavb si prebebrite na povezavi:

https://www.vsi.si/valina/upravljanje-poslovnih-stavb