Upravljanje stavb in upravljanje objektov, čiščenje poslovnih prostorov Valina


Upravljanje stavb je storitev, ki razbremeni lastnike stavb, saj opravljanje raznih del, kot so hišniška opravila, tehnično vzdrževanje, čiščenje stavbe, reševanje iz dvigal, varovanje objekta, pregled protipožarnih alarmov, administrativna, finančna in pravna opravila, prevzame izvajalec. Upravljanje objektov dopolnjujemo v skladu s potrebami naročnikov, tako lahko izvajamo brez podizvajalcev tudi fizično varovanje z izkušenimi varnostniki, tehnično varovanje - alamni sistem - in čiščenje poslovnih prostorov.

Upravljanje stavb in projektov


Upravljanje stavb in upravljanje objektov v naših rokah - lažje in boljše življenje za vas

Upravljanje stavb in upravljanje objektov med drugim pomeni redno vzdrževanje in zagotovlja, da poslovni prostori ali objekt in vsi sistemi v njem brezhibno delujejo, vaše poslovanje in bivanje v stavbi pa nista motena. Upravljanje objektov vam pomaga ohraniti ali celo pridobiti na tržni vrednosti objekta, saj upravljanje stavb pripomore, da je stavba dobro ohranjena in so opravljene vse potrebne posodobitve sistemov. Profesionalno upravljanje objektov vam zagotavlja, da so pogoji za delo in bivanje na vrhunski ravni. Podjetje Valina bo za vašo stavbo profesionalno poskrbel, zato se znebite skrbi in upravljanje stavb raje prepustite strokovnjakom. V sklopu del upravljanja objektov bomo za vas opravili tudi vsa administrativna, knjigovodska in računovodska ter pravna dela, ki so povezana s stavbo in njenim vzdrževanjem.

NUDIMO TUDI UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB


Upravljanje objektov - za vas skrbimo 24 ur na dan

Pri Valini smo usposobljeni za upravljanje objektov različnih namembnosti - poslovne stavbe, poslovno-stanovanjske stavbe, večstanovanjske in druge stavbe. V podjetju Valina upravljanje stavb ter objektov in njihovo vzdrževanje izvedemo sami, brez podizvajalcev, kar vašim prostorom zagotovi večjo varnost in hitrejšo odzivnost na nastale probleme. Ker želimo, da se naši naročniki odlično počutijo, njihove objekte za potrebe upravljanja priklopimo na klicno-dežurni center, povezan z varnostno-nadzornim centrom podjetja Valina, kjer smo vam za takojšne reševanje težav na voljo vse dni v letu 24 ur na dan. Valina varnost ljudi in njihovega premoženja postavlja najvišje na lestvici prioritet, zato varovanje vaše stavbe lahko zagotovljajo Valinin alarmni sistem in naši varnostniki.

Čiščenje poslovnih prostorov - strokovno izvedeno zadovoljuje visoke kriterije

Čiščenje poslovnih prostorov je pomembna storitev, zato je pametna izbira izvajalca zelo pomembna. Valina zagotavlja, da je čiščenje poslovnih prostorov izvedeno kvalitetno, učinkovito, odgovorno in predvsem varno. Profesionalno čiščenje poslovnih prostorov obsega redno čiščenje, izredno čiščenje, izvajamo pa tudi pogradbeno čiščenje.

Vzdrževanjen stavb in objektov

Za vas bomo v okviru opravil upravljanja stavb izvajali:

  • hišniška opravila
  • tehnično vzdrževanje
  • čiščenje stavbe
  • reševanje iz dvigal
  • varovanje objektov
  • pregled protipožarnih alarmov
  • administrativna, finančna in pravna dela