Upravljanje nepremičnin

Upravljanje nepremičnin je nujno, kadar govorimo o večstanovanjskih objektih, različnih poslovnih stavbah ali kombinacijah poslovne in stanovanjske stavbe. Upravljanje nepremičnin, torej določitev upravnika, je po zakonodaji obvezno, če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov.

Zanesljivo upravljanje z nepremičninami vam prihrani skrbi

Tehnično upravljanje z nepremičninamiUpravljanje nepremičnin ni samo predpisano po zakonodaji, temveč je praktično tudi za etažne lastnike, saj vam prihrani veliko skrbi, predvsem z birokratskimi postopki. Upravljanje nepremičnin s podjetjem Valina zajema tako tehnično-strokovne storitve, organizacijsko-administrativne storitve kot tudi finančno računovodske in pravne storitve. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da storitve upravljanja nepremičnin vedno potekajo po predhodnem dogovoru z etažnimi lastniki, pred in po opravljenih storitvah pa ste o njih tudi redno obveščeni. Pri upravljanju z nepremičninami upoštevamo poleg notranjih dogovorov tudi veljavno zakonodajo, poslovne običaje in poslovno etiko. Prepričani smo, da lahko z bogato mrežo strokovnjakov z različnih področij uspešno obvladujemo vse izzive, ki se pojavijo pri upravljanju nepremičnin. V kolikor ne moremo sami zagotoviti ustrezne storitve s področja upravljanja z nepremičninami, potem izvajamo izbiro in organiziramo nadzor nad zunanjimi izvajalci del. Ker želimo s strankami doseči dolgotrajno sodelovanje, smo pri izvajanju upravljanja z nepremičninami zelo zanesljivi, delo upravnikov je transparentno, zato je Valina upravnik, ki mu lahko zaupate. . Bogate izkušnje s področja upravljanja nepremičnin imamo tako pri stanovanjskih, poslovnih kot tudi stanovanjsko-poslovnih objektih, kar dokazujemo z referenčno listo. Zanesljivo upravljanje z nepremičninami zagotavlja vsem stanovalcem nemoteno bivanje in delo.

Tehnično upravljanje nepremičnin

Tehnično upravljanje nepremičnin zajema storitve s področja geodezije, geoinformatike, prostorskega načrtovanja, nepremičnin ter upravljanja nepremičnin (zemljiška renta, cene nepremičnin, transfer lastništva, financiranje in investiranje v nepremičnine, vrednotenje nepremičnin), ekonomije in pravo nepremičnin. Podjetje Valina upravljanje organizira vse aktivnosti s področja tehničnega upravljanja nepremičnin, za realizacijo zastavljenih ciljev. Za dodatne informacije o storitvah s področja tehničnega upravljanja nepremičnin obiščite našo spletno stran. Prepričani smo, da boste s tehničnim upravljanjem nepremičnin podjetja Valina izredno zadovoljni.