Licenca za varovanje - licence za varnostnike


Skupina Valina opravlja storitve varovanja in upravljanja stavb brez podizvajalcev po celotni Sloveniji, zato je morala pridobiti številne licence. Kot pravna oseba ima pridobljene licence za varovanje in določena pooblastila. Licence pa ne potrebuje le podjetje kot pravna oseba, temveč jo za osebno varovanje potrebuje tudi varnostnik. Licenca za varnostnika je obvezna, saj licenca za varnostnika pomeni potrdilo mnogih znanj in spretnosti, ki varnostniku omogočajo kakovostno osebno varovanje. Naj gre za varovanje oseb, premoženja, objektov, tehnično varovanje ali katerokoli drugo obliko varovanja, varnostniki morajo vedno imeti licenco za varnostnika oziroma opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnik.

Licenca za varnostnikaLicenca za varovanje in varnostnika

Valina-varnostnik Licenca za varnostnika je pogoj za opravljanje nalog osebnega varovanja

Varnostna služba Valina se zaveda, da je licenca za varnostnika osnova, brez katere varnostniki ne morejo opravljati storitev fizičnega varovanja. Vsak, ki želi postati varnostnik, mora imeti državljanstvo republike Slovenije ali države članice EU, najmanj osnovnošolsko izobrazbo, nujni so še aktivno znanje slovenskega jezika, nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. Preden začne delati kot varnostnik, mora imeti obvezno opravljeno NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) oziroma licenco za varnostnika, na podlagi česar mu Ministrstvo za notranje zadeve izda službeno izkaznico. Tečaj in izpit, ki ju zahteva NPK oz. licenca za varnostnika, organizira Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Vsi varnostniki v podjetju Valina imajo opravljeno licenco za varnostnika oz. nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Licenca za varnostnika je zakonska osnova za opravljanja storitev fizičnega varovanja, ko varnostnik opravlja fizično varovanje, mora imeti pri sebi vedno službeno izkaznico. Varovanje je zelo odgovorno delo, zato v Valini zagotavljamo redno izobraževanje - obvezno in dodatno. Redno obnavljanje licence za varnostnika je nujno za kakovostno varovanje. Licenca za varnostnika je obvezna za vsakogar, ki želi biti varnostnik, intervent, prevoznik denarja ... Različna dela, ki jih opravljajo varnostniki, zahtevajo dodatne licence in izpite.

NUDIMO TUDI STORITVE UPRAVLJANJA OBJEKTOV


Varovanje Valina | Dobri varnostniki hitro prepoznajo nepridiprava

Varnostna služba Valina ves čas trajanja zaposlitve redno izobražuje svoje zaposlene. Varnostniki so na tak način vrhunsko usposobljeni za delo in vedno v stiku z najnovejšimi tehnologijami. Varnostniki, ki jih usposobimo v varnostni službi Valina, znajo prepoznati morebitnega tatu, še preden pride do tatvine. Varnostnik v skupini Valina je profesionalen, vedno urejen, ima dobro razvito intuicijo in je prijazen, saj je vsak varnostnik zagotavlja profesionalno in kakovostno varovanje. Poleg tega je za varovanje nujno potrebna licenca za varnostnika, ki je že sama po sebi dokaz, da je varnostnik ustrezno usposobljen za delo.


Varovanje z izkušenimi varnostniki poskrbi za varnost na prireditvah

Želite organizirati prireditev, kjer se bo trlo ljudi? Varnostna služba Valina je pripravljena tudi na to. Naši varnostniki so strokovno usposobljeni za varovanje na javnih prireditvah, naloge opravljajo profesionalno in v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak varnostnik ima veljavno licenco za varnostnika in nosi ustrezno uniformo. K uspešno izpeljani prireditvi pripomoremo že s sodelovanjem pri organizaciji in pripravi prireditve, izdelamo varnostni načrt. Varnostniki varnostne službe Valina poskrbijo za varen prihod in odhod obiskovalcev, pregledujejo vstopnice, izločajo morebitne nevarne predmete in skrbijo za varnost vseh udeležencev na prireditvi. Za uspešno izpeljano prireditev z dobro organizacijo in brez izgredov poskrbi varnostna služba Valina.