Upravnik poslovne zgradbe strokovno usposobljena oseba

Upravnik večstanovanjskih stavbKadar ima nek poslovni objekt več lastnikov, se pojavi potreba po vzpostavitvi veznega člena, ki skrbi za koordinacijo izvajanja vzdrževanja in upravljanja objekta. Upravnik poslovne zgradbe kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna vlaganja v posodobitev stavbe ter izboljšanje pogojev dela in bivanja naročnikov.
Kot predvideva zakonodaja, je upravnik poslovnih zgradb lahko le strokovno izobražena oseba, s širokim znanjem s področij gradbeništva ter električnih in strojnih instalacij. Poznati mora tudi osnovne pravne zahteve, povezane z vzdrževanjem in upravljanjem stavb. Upravnik poslovne zgradbe mora dobro poznati objekt, dejavnosti, ki se v njem odvijajo, prav tako pa mora pravočasno prepoznati želje uporabnikov in sprememb v okolici. Delovno mesto mora biti varno, zato je potrebno stalno preverjanje ustreznosti delovnih pogojev in njihovih izboljševanj. Dobro počutje zaposlenih v prostorih s seboj prinaša tudi večjo produktivnost.

Upravnik večstanovanjskih stavb - upravljanje večstanovanjske stavbe določeno z zakonom

Upravnik večstanovanjskih stavb je izbran s strani etažnih lastnikov in deluje v njihove imenu. Upravnik večstanovanjske stavbe izvaja 4 skupine različnih opravil: organizacijsko administrativna, tehnično strokovna, finančno-računovodska in knjigovodska ter pravno-premoženjska opravila. Upravnik večstanovanjske stavbe je tako zadolžen za:

 • izvajanje sklepov etažnih lastnikov;
 • skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov;
 • skrb za razdelitev in izterjavo obveznosti;
 • upravljanje z rezervnim skladom in skupnim denarjem;
 • zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja;
 • vlaganje tožb zaradi neplačevanja stroškov in obveznosti v imenu drugih lastnikov;
 • zastopanje etažnih lastnikov pred upravnimi organi;
 • pripravo načrta vzdrževanja;
 • pripravo obračuna stroškov upravljanja in razdelitev med etažne lastnike;
 • oštevilčenje in označba stanovanj;
 • sprejemanje plačil etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačevanje obveznosti tretjim osebam;
 • poročanje lastnikom o svojem delu in izstavljati mesečne ter letne obračune;
 • podajanje letnega poročila o upravljanju objekta.

Upravnik stavbe ali druge nepremičnine

Razmišljate o zamenjavi upravnika vaše poslovne zgradbe? Potem je Valina d.o.o. prava izbira za vas. Naše bogate izkušnje, izkušeni strokovnjaki, dobra organizacija in kakovostno opravljeno delo so dokaz, da smo najboljši upravnik tako poslovnih kot večstanovanjskih stavb. Obiščite nas.