Upravljanje poslovnih in večstanovanjskih stavb ter športnih objektov nujno za ohranjanje funkcionalnih lastnosti objekta

Upravljanje poslovnih in športnih objektovDobro vzdrževanje in upravljanje stavb, tako večstanovanjskih in poslovnih stavb kot tudi športnih objektov, je izrednega pomena za ohranjanje funkcionalnih lastnosti objekta. Vzdrževanje in upravljanje poslovnih in večstanovanjskih stavb ter športnih objektov ima za glavne naloge:

  • skrb za dobro tehnično kondicijo objektov,
  • skrb, da so stavbe okolju prijazne,
  • omogočanje dobrega delovnega okolja zaposlenim, ter
  • vzdrževanje dobrega zunanjega in notranjega izgleda objekta, s čimer zagotavljajo in prikazujejo trden položaj podjetja okolici.

Upravljanje poslovnih stavb prepuščeno njihovim lastnikom

Medtem ko zakonodaja jasno določa pravila za vzdrževanje in upravljanje večstanovanjskih stavb, to ne velja za nestanovanjske stavbe, kamor uvrščamo poslovne stavbe in športne objekte. Vzdrževanje in upravljanje poslovnih stavb in športnih objektov je tako v veliki meri odvisno od njenih lastnikov, od katerih se pričakuje, da bodo za objekt skrbeli kot dober gospodar. Kadar je lastnikov več, je stavba lastniško in funkcionalno razdeljena na več delov, zato je treba vzpostaviti vezni člen, ki skrbi za koordinacijo izvajanja vzdrževanja in upravljanja takega objekta. V ta namen zakonodaja predvideva uvedbo in angažiranje strokovne osebe z namenom upravljanja stavbe.
Upravnik poslovne zgradbe ali športnega objekta mora kot strokovna oseba skrbeti za izvajanje del in nalog, ki zagotavljajo vsaj ohranjanje realne vrednosti nepremičnine in njeno optimalno funkcionalno uporabnost, ob upoštevanju optimalnih stroškov.
Upravljanje poslovnih stavb zajema redno servisiranje skupnih naprav, tehnične preglede ter merjenja porabe stroškov (ogrevanja, elektrike, vode, odvoza komunalnih odpadkov ...). S primernim upravljanjem stavbe poskrbimo za njeno dobro tehnično delovanje, hkrati pa pripomoremo k večji racionalizaciji stroškov.

Upravljanje večstanovanjskih stavb ureja zakonodaja

Upravljanje stavb, kot so večstanovanjske hiše, ureja zakonodaja, sam način upravljanja in vzdrževanja pa izvajajo lastniki sami oziroma upravnik, ki ga pooblastijo. Upravnik mora o svojem delu redno poročati vsem lastnikom. Za obnovo stavbe lastniki zbirajo sredstva v rezervnem skladu, ki ga vodi upravnik. Za vzdrževanje morajo etažni lastniki sprejeti načrt vzdrževanja za obdobje najmanj enega in največ pet let. Načrt, ki ga pripravi upravnik večstanovanjskih stavb, mora vsebovati vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad.

Potrebujete kakovostno in profesionalno upravljanje poslovnih stavb in športnih objektov? Valina d.o.o. je prava izbira za vas. Obiščite nas.