Redno vzdrževanje objektov ohranja objekt v dobrem stanju

Vzdrževanje objektov in vzdrževanje stanovanj v blokihVzdrževanje objektov, npr. blokov in stanovanj v njih, vključuje dela, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegovo uporabo. Vzdrževanje objektov delimo na redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.
Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Sem sodijo dela kot so pleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno, ter dela, s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekt.

Investicijska vzdrževalna dela vključujejo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Z njimi ne posegamo v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjamo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije in napeljave. Tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.
Vzdrževanje objektov, tako blokov kot stanovanj v njih, v javno korist v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost.

V redno vzdrževanje blokov in stanovanj pogosto vključeno tudi čiščenje

Vzdrževanje blokov z Valina upravljanjem

Vzdrževanje objektov pogosto vključuje tudi čiščenje. Podjetje Valina d.o.o. nudi redna dnevna, tedenska ali občasna čiščenja prostorov ter generalna čiščenja, s čimer poskrbimo za temeljito čistočo. Redno čiščenje nudimo za poslovne prostore, vzgojno varstvene ustanove (vrtce), šolske prostore in fakultete. Specializirani smo tudi za čiščenje zdravstvenih ustanov in športnih objektov, ki zaradi svoje velikosti in specifike potrebujejo drugačen pristop. Poleg tega dnevno čistimo tudi industrijske objekte, kinodvorane, konferenčne prostore in gospodinjstva. Redno čiščenje se izvaja vsak dan oz. po dogovoru z naročniki 2x, 3x tedensko, v dogovorjenem obsegu.

Valina d.o.o. - pravi strokovnjak za vzdrževanje blokov in upravljanje večstanovanjskih stavb oz. blokov in vzdrževanje stanovanj. Obiščite nas.