Temeljito čiščenje poslovnih prostorov prinaša veliko prednosti

V podjetju Valina se zavedamo, kako pomembno je, da so poslovni prostori podjetja očiščeni in urejeni. Slednje je izjemno pomembno za vse poslovne partnerje, ki si že ob vstopu v podjetje o njem ustvarijo določen vtis – vsi pa si želimo, da je le ta dober. Prav zato je kvalitetno in natančno čiščenje poslovnih prostorov še toliko bolj pomembno. Vendar čiščenje poslovnih prostorov ni pomembno zgolj zaradi poslovnih partnerjev, pač pa tudi zaradi klime, ki vlada v podjetju. Tako zaposleni kot tudi vodilni v podjetju so namreč veliko bolj zadovoljni, če je podjetje urejeno in čisto.

Nudimo tudi čiščenje stanovanj

V Valini izvajamo tako redna kot tudi izredna čiščenja poslovnih prostorov. Čiščenje poslovnih prostorov poteka v Ljubljani in njeni okolici. Pri svojem delu smo temeljiti in natančni, osebje pa je podučeno o najnovejših tehnologijah čiščenja, poleg tega pa je marljivo in natančno, nenazadnje pa tudi vredno izjemnega zaupanja, kar je pri sodelovanju s strankami še toliko bolj pomembno. Med samim čiščenjem v podjetju redno izvajamo kontrole ter tako poskrbimo za visok nivo čiščenja, poleg tega pa se kvaliteta čiščenja ne spreminja, saj so kontrole nenapovedane. Med čiščenjem poslovnih prostorov uporabljamo kakovostna, ekološka čistila ter druge pripomočke, ki bodo poskrbela, da bodo odstranjeni vsi madeži. Naše osebje je urejeno in organizirano ter primerno opremljeno in usposobljeno.

Čiščenje poslovnih prostorov Ljubljana

Poleg čiščenja poslovnih prostorov v Ljubljani ponujamo še druga čiščenja

Podjetje Valina poleg čiščenja poslovnih prostorov naša ponudba obsega še redna dnevna, tedenska ali občasna čiščenja drugih prostorov. Tako nudimo tudi čiščenje za vzgojno varstvene ustanove, šolske prostore in fakultete. V čistilnem servisu Valina smo se specializirali tudi za čiščenje zdravstvenih ustanov, kjer s strokovnim kadrom, zagotavljamo najvišji nivo čiščenja. Velik poudarek posvečamo tudi športnim objektom, ki zaradi svoje velikosti in specifike potrebujejo drugačen pristop. Poleg vsega naštetega dnevno čistimo tudi industrijske objekte, kinodvorane, konferenčne prostore in gospodinjstva, ki zahtevajo veliko izkušenj in znanja.

Redno čiščenje v podjetju Valina izvajamo vsak dan oz. po dogovoru z naročniki nekajkrat tedensko, obseg čiščenja pa je v naprej dogovorjen.

Stranke se pogosto odločajo tudi za storitve varovanja in upravljanja

Poleg samega čiščenja poslovnih prostorov pa v podjetju Valina ponujamo še storitve varovanja ter upravljanja. Obe storitvi sta dan danes zelo iskani, saj se ljudje nenehno soočamo s situacijami, kjer si želimo dodatno zaščito, pa naj gre za osebno varovanje, varovanje denarja ali zgolj za varovanje na družabnem dogodku. Nujnost storitve upravljanja pa določa že zakon, ki narekuje, da morajo lastniki večstanovanjskega objekta imenovati upravitelja.

Kakovostne storitve varovanja premoženja in oseb

Na področju varovanja zagotavljamo:

 • varovanje ljudi in premoženja zajema dežurno, vratarsko in receptorsko službo, čuvajsko, stražarsko in obhodno službo, spremstva, intervencijsko in nadzorno službo;
 • izvajanje sistemov tehničnega varovanja obsega neposredno izvedbo sistemov tehničnega varovanja ter vzdrževanje teh sistemov z varnostnimi tehniki;
 • prevoz in varovanje gotovine in drugih vrednostnih pošiljk: tveganje pri prevozu pošiljk večjih vrednosti je danes vse večje, zato vsem podjetjem priporočamo, da si umislijo varovanje pri prevozu;
 • varovanje javnih zbiranj: pomeni zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu z zakonom in predpisi, ki urejajo javna zbiranja;
 • varovanje prireditev v gostinskih lokalih;
 • varovanje oseb: varovanje fizičnih oseb z varnostniki telesnimi stražarji, ki varujejo življenja, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb;
 • protipožarno varovanje;
 • reševanje iz dvigal.

Vse storitve varovanja so izvedene kakovostno, stranki prijazno in v skladu s predpisi. Dejavnost zajema dežurno, vratarsko in receptorsko službo, čuvajsko, stražarsko in obhodno službo, spremstva, intervencijsko in nadzorno službo.

Nujnost storitev upravljanja večstanovanjskih stavb narekuje že zakon sam

Upravljanje stavb z več lastniki je velikokrat zahtevno in zamudno delo, prav tako pa bi lahko pri tem prihajalo do konfliktov, ki bi bili le stežka rešljiv. Zato tudi zakon določa, da morajo lastniki večstanovanjske stavbe imenovati upravnika. Naše bogate izkušnje na področju upravljanja, širok izbor strokovnjakov za posamezna področja, dobra organiziranost ter kakovostno opravljeno delo, omogoča lastnikom in najemnikom večstanovanjskih stavb brezskrbno bivanje in nemoteno delo. V sklopu upravljanja ponujamo:

 • upravljanje večstanovanjskih hiš in sosesk;
 • upravljanje poslovnih stavb;
 • rezervni sklad in upravljanje le tega;
 • vzdrževanje in pomoč pri obnovitvenih in vzdrževalnih delih;
 • čiščenje in urejanje objektov ter okolice;
 • varovanje objektov;
 • portal e-upravnik.

Vas zanima več o generalnem čiščenju poslovnih prostorov, ki ga ponujamo, pa tudi o drugih storitvah, ki so vam na voljo? Oglejte si ponudbo za čiščenje poslovnih prostorov na napi spletni strani ter se prepričajte o kakovosti storitev, ki jih ponujamo. Čiščenje poslovnih prostorov izvajamo v skladu z normativi ter željami stranke, ki se ji pri izvajanju storitve tudi popolnoma prilagodimo ter tako poskrbimo za obojestransko zadovoljstvo.

Generalno čiščenje poslovnih prostorov Ljubljana

Za vsa dodatna vprašanja o čiščenju poslovnih prostorov v Ljubljani smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam pred naročilom generalnega čiščenja poslovnih prostorov še zastavljajo.