Tečaj javnega nastopanja v šoli komunikacije Candor Dominko

Retorika in javno nastopanje

Za nekatere je javno nastopanje samo nujno zlo, ki ga je potrebno včasih opraviti, spet drugim pa javno nastopanje predstavlja službo oz. do neke mere celo način življenja (politikom, funkcionarjem, učiteljem, odvetnikom, televizijskim voditeljem, itd.). Vsem pa je skupno, da jim znanje učinkovite pa tudi strateške komunikacije prinaša ogromno prednost na službenem področju, tovrstna znanja pa lahko s pridom uporabljajo tudi v zasebnem življenju (pri komunikaciji med partnerjema, z otroci ali sorodniki, pri urejanju birokratskih zadev, itd.).

Učinkovita komunikacijaUčinkovita komunikacija

O učinkoviti komunikaciji govorimo takrat, ko si prejemnik (poslušalec) pomen pisnega ali ustnega sporočila razlaga na način, kot si ga je zamislil avtor sporočila. Povedano bolj preprosto: z uporabo učinkovite komunikacije boste razumljeni tako, kot ste si sami želeli. Učinkovita komunikacija je še posebej pomembna v podjetjih, saj lahko podjetje le na ta način poseže po poslovnih uspehih. Pomanjkanje učinkovite komunikacije namreč privede do sporov in slabe klime v podjetju, kar pa ohromi njegovo delovanje in napredovanje. Prav zato ne preseneča dejstvo, da podjetja vedno pogosteje organizirajo tečaje komunikacije za zaposlene in na ta način izboljšujejo poslovne rezultate.


Strateška komunikacija

Pod pojmom »strateška komunikacija« se skriva komuniciranje, ki je skladno z dolgoročnimi cilji projekta, organizacije ali podjetja. Poznamo širok spekter različnih vrst strateške komunikacije. Lahko gre za promocijo določene znamke izdelkov, nagovarjanje ljudi k določenim dejanjem (nakupu izdelka, podpisu peticije, itd.), uresničevanje določenega političnega cilja ali lobiranje. Cilj strateške komunikacije je doseganje t.i. »win-win« situacije, pri kateri sta na koncu zadovoljni obe strani, udeleženi v komunikaciji.

Tečaj javnega nastopanja

Tečaj javnega nastopanja vam prinaša vse potrebne veščine, ki vaš nastop naredijo zanimiv, karizmatičen in prepričljiv. Tovrstne spretnosti so pomembne za številne poklicne profile, udeležujejo pa se jih tudi ljudje, ki bi si preprosto želeli postati boljši govorci. Tečaj javnega nastopanja je večplasten, saj tudi dober javni nastop zahteva popolno sinhronost oz. harmonijo uma, čustev, gestike in preostale govorice telesa, glasu, izbranega besedišča ter celo načina oblačenja z obravnavano temo v govoru. Tečaj javnega nastopanja v šoli komunikacije Candor Dominko bo poskrbel za odpravljanje treme in drugih blokad, ki bi utegnile v nastop vnesti določeno stopnjo neprepričljivosti. Po opravljenem tečaju javnega nastopanja boste lahko samozavestno nastopili pred manjšo ali večjo publiko, vaš nastop pa bo pritegnil poslušalce in ohranjal njihovo pozornost tekom celotnega nastopa.
Vljudno vabljeni k udeležbi na naših tečajih javnega nastopanja in drugih tečajih učinkovite komunikacije.

Candor Dominko | Z udeležbo na tečaju javnega nastopanja boste hitro postali boljši govorec - povezave na našo stran: