Certificirani trenerji INLPTA


INLPTA (mednarodna zveza trenerjev nevrolingvističnega programiranja) je mednarodno združenje NLP trenerjev in NLP trenerjev mojstrov, ki v svojih NLP izobraževanjih, treningih in poslovanju spoštujejo INLPTA standarde kakovosti, strokovnosti in etike.

INLPTA izobražuje in certificira trenerje za nevrolingvistično programiranje skozi mednarodno mrežo držav, namen INLPTA pa je povsod po svetu olajšati in pospešiti uvrstitev profesionalnih trenerjev za nevrolingvistično programiranje v etično in poklicno uporabo NLP-ja s standardizacijo in nenehnim izboljševanjem procesa izdajanja NLP pooblastil in certifikatov.

Nevrolingristično programiranje in načini komuniciranja


Jezikovno šolo in šolo komuniciranja vodi Mirjam Dominko, prof., trener NLP (INLPTA) in Master Coach NLP (INLPTA), ki v svojem delu sledi načelom, ki jih narekuje nevrolingvistično programiranje. Nevrolingvistično programiranje zagovarja dejstvo, da obstajajo različni načini komuniciranja in učenja, zato učno snov prilagodijo tako, da je dostopna vizualnim, avditivnim in kinestetičnim tipom tečajnikov.

Obenem nevrolingvistično programiranje vključuje zelo dobro poznavanje delovanja možganov, zato lahko učinkovito vpelje in uporablja različne metode učenja v različnih fazah. Tako kot se razlikujejo tečajniki, se razlikujejo tudi načini komuniciranja in nevrolingvistično programiranje upošteva tudi najmanjše razlike.

Načini komuniciranja so različni in se jih je moč naučiti. Ključnega pomena za uspešno komunikacijo, pri čemer pomaga nevrolingvistično programiranje, je prepoznati, kateri načini komuniciranja ustrezajo posamezniku, s katerim smo v odnosih.

NLP diploma


NLP diploma je prvi korak na poti, kako postati NLP praktik in NLP trener. Program NLP diploma nudi vpogled v osnovna znanja in veščine, ki jih nudi nevrolingvistično programiranje za uvajanje sprememb na področju osebnostne rasti, miselnih strategij in vedenja. Program NLP diploma je namenjen vsem, ki verjamete, da so vaši potenciali večji, kot ste jih realizirali, pa ne veste kako do njih. NLP diploma vam bo dala znanje, kako tudi v najtežjih trenutkih prebuditi v sebi svoje potenciale in imeti nenehen dostop do svojih sposobnosti.

NLP praktik


Nevrolingvistično programiranje je eden od najbolj celovitih in praktičnih pristopov k razvoju osebnosti. Trening NLP praktik ponuja tehnike za upravljanje s samim seboj in notranjimi viri moči, uči nas vodenja in generativnih tehnik spreminjanja, jezikovnih modelov in razvoja osebnostnih vizij. Trening NLP praktik priporočamo vsem, ki si želijo napredovati tako na osebnem, kot profesionalnem nivoju. Še posebej pa bi se ga morali udeležiti vsi, ki pri svojem delu tako ali drugače sodelujejo z drugimi ljudmi, torej managerji, učitelji, delavci v javni upravi, zdravstveni delavci in drugi.

Šola komuniciranja Candor Dominko in njihove druge storitve:

Candor Dominko k.d. Jezikovna šola , povezava do naše spletne strani: