Nevrolingvistično programiranje - NLP Slovenija

Izboljšanje komunikacijskih spretnosti in medosebnih odnosov ter uresničevanje človekovih potencialov

Nevrolingvistično programiranje je razmeroma nova veda, ki povezuje spoznanja psihologije, jezikoslovja in nevrologije. Nekatera temeljna spoznanja NLP so sicer že dolgo zakoreninjena v naši kulturi, vendar jih do nedavnega ni nihče sistematično proučeval. Vzorce, ki so značilni za učinkovito komunikacijo, sta prva prepoznala in sistematizirala John Grinder (jezikoslovec) in Richard Bandler (informatik in psiholog) v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Nevrolingvistično programiranje sta zasnovala na osnovi modeliranja (opazovanja) uspešnih posameznikov na področjih, kjer je učinkovita komunikacija (prepričevanje, pogajanje, sodelovanje, sočustvovanje,...) vitalnega pomena. Med tovrstne poklice sodijo socialni delavci, psihoterapevti, prodajalci, pogajalci, zdravniki, direktorji, učitelji in številni drugi. Grinder in Bandler sta iz ugotovitev pri opazovanju izluščila »recepte« za uspešnost, ki dandanes predstavljajo temelje NLP usposabljanj.

NLP Slovenija - izobraževanja na temo nevrolingvističnega programiranja

Nevrolingvistično programiranjeUsposabljanja za različne stopnje nevrolingvističnega programiranja potekajo tudi v Sloveniji. Že vrsto let jih izvajamo v šoli komunikacije Candor-Dominko, kjer principe nevrolingvističnega programiranja integriramo tudi v poučevanje tujih jezikov. Usposabljanja vodijo certificirani trenerji NLP (INLPTA). Za kakovost certificiranih izobraževanj na področju NLP v Sloveniji skrbi Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje, pri tem pa se med drugim sklicuje na standarde, ki jih določa INLPTA (mednarodna zveza trenerjev nevrolingvističnega programiranja). Predsednica društva je Mirjam Dominko, prof. NLP Trainer (INLPTA), NLP Master - Coach (INLPTA), ki je tudi direktorica jezikovne šole Candor-Dominko.


NLP Slovenija - stopnje usposabljanj s področja nevrolingvističnega programiranja

NLP usposabljanja so razdeljena na različne stopnje, in sicer: NLP Diploma, NLP Praktik, NLP Mojster praktik, NLP Coach, NLP Trener in NLP Mojster trener.
NLP Diploma je uvodni del NLP Praktika, ki v šoli komunikacije Candor-Dominko traja 4 dni in se zaključi s certifikatom. Celoten program NLP Praktik traja 18 dni v obliki učnih delavnic. Tej začetni stopnji sledi program NLP Mojster praktik. NLP Mojster Praktik predstavlja nadgradnjo oz. razširitev NLP Praktika. Praktik je nekdo, ki spoznanja nevrolingvističnega programiranja uspešno uporablja na sebi, NLP Mojster praktik pa jih je sposoben učinkovito uporabiti tudi v odnosu z drugimi. Program NLP Mojster praktik lahko nadgradite z usposabljanjem za naziv NLP Coach. NLP Coach je svetovalec, ki svoje znanje prenaša na druge in jih s tem motivira na poti k uspehu. Gre za poklic, ki je mednarodno priznan in cenjen. Kot NLP Coach boste lahko vodili profesionalen coaching za podjetja in posameznike. Pomagali jim boste pri doseganju ciljev, iskanju individualnih potencialov in kreativnih rešitev ter pripomogli k izboljšanju klime v podjetjih. Nadgradnjo NLP Coach-a predstavljata programa NLP Trener (ang. NLP Trainer) in NLP Mojster trener (NLP Master Coach). Pridružite se najbolj kakovostnim in zanesljivim usposabljanjem s področja NLP v Sloveniji, ki bodo iz vas potegnila le najboljše.

Candor-Dominko | Nevrolingvistično programiranje je podpora pri doseganju osebnih in poslovnih ciljev - povezave na našo stran:

  • Nevrolingvistično programiranje
  • NLP Slovenija
  • NLP Mojster Praktik
  • NLP Coach