Tečaji komunikacije v izobraževalnem podjetju Candor Dominko

Trening komunikacije in javnega nastopanja

Komunikacija igra v vsakdanjem življenju pomembno vlogo. Z učinkovitim načinom komuniciranja pri sogovorniku oz. publiki pustimo dober vtis, naš način sporazumevanja pa veliko pove tudi o nas samih oz. naši osebnosti. Tečaj komunikacije je še posebej priporočljiv za vse ljudi, katerih poklici zahtevajo določene retorične spretnosti. Sem sodijo odvetniki, politiki, zdravniki, trgovci, vodje oddelkov, motivacijski govorniki, psihologi in nekateri drugi poklici. Tečaj komunikacije vas bo podučil o pravilni rabi glasu (intonacija, glasnost, poudarki), besedišča, o kontroli gibanja in gest, o izražanju čustev (čustvena inteligenca) in psihični pripravljenosti na javno nastopanje. Trening komunikacije vam tako odkriva načine, kako optimalno prenesti ustno sporočilo do poslušalca oz. poslušalcev.

Tečaj retorike - Ljubljana

Javno nastopanjeNaši tečaji retorike in javnega nastopanja so zelo raznoliki, skupno pa jim je, da temeljijo na principih nevrolingvističnega programiranja. Nudimo vam naslednje delavnice in treninge komunikacije: NLP diploma, Asertivnost v komunikaciji, Kako pripraviti dobra učna gradiva, Jasni cilji - predpogoj za uspešno delovanje, Trening - NLP praktik, Moč jezika v komunikaciji za več jasnosti in boljše razumevanje, Modeliranje - najbolj učinkovita metoda za prenos znanja, Oblikujmo dober tim, Obvladovanje konfliktov, Obvladovanje stresa, Od vizije do akcije, Odlična prezentacija, Osebni in strokovni razvoj predavatelja, Postanimo dobri pogajalci, Train-the-trainer, Učinkovita komunikacija, Učinkovito upravljanje s časom, Učni stili v šolski praksi, Uspešen prvi nastop, Ustvarimo skupaj uspešen projekt, Vrednote - bistveni del naše osebnosti in ključni kriterij pri odločanju ter Vzpodbujanje procesov kreativnosti. Kot je razvidno iz seznama delavnic, zajemajo naši tečaji komunikacije zelo širok spekter različnih življenjskih situacij, v katerih se pogosto znajdemo v zasebnem ali poslovnem življenju in v katerih odločilno vlogo odigrajo primerne komunikacijske spretnosti. Naši treningi komunikacije in tečaji javnega nastopanja tako ne obravnavajo abstraktnih, temveč povsem življenjske lekcije, ki jih boste lahko aktivno uporabljali in z njihovo pomočjo tlakovali vašo pot do uspeha. Pri izvajanju tečajev komunikacije se poslužujemo individualnega pristopa, analiziranja vaših dosedanjih komunikacijskih sposobnosti in iskanja konkretnih predlogov za izboljšave - predvsem pa smo osredotočeni na vaše potenciale (že izražene ali še skrite), ki jih poskušamo aktivirati. Izvajalci tečajev komunikacije se namreč ponašajo z izjemnim poznavanjem nevrolingvističnega programiranja, ki v vsakem posamezniku išče individualne prednosti, ki jih ta poseduje.
Po opravljenih tečajih retorike boste komunicirali bolj prepričljivo, samozavestno, zbrano in usmerjeno. Pritegnili boste pozornost poslušalcev, ti pa bodo vaše sporočilo bolj verjetno razumeli tako, kot ste si sami zamislili. Tečaji retorike prinašajo tudi mirnost uma ter kontrolo glasu in gibanja pri javnem nastopanju. Vaš glas bo miren, dobro slišen, odpravljene bodo govorne pomanjkljivosti ali tresenje glasu, ki izdaja negotovost in notranji nemir. Na tečaju retorike se boste poleg tega naučili samozavestne drže telesa, nemoteče mimike in pozitivno naravnane gestike. Naš tečaj retorike zajema tudi učenje pravilnega dihanja, odpravljanja strahu in treme pred javnim nastopanjem, učenje tehnik vzdrževanja pozornosti poslušalcev, postopkov argumentacije, improvizacije, usmerjanja miselnih procesov in številnih drugih uporabnih znanj. Udeleženci naših tečajev in treningov komunikacije poročajo o pozitivnih spremembah, ki jih je učinkovitejša komunikacija vnesla v njihovo življenje, zato ste vljudno vabljeni k obisku tečajev komunikacije v šoli komunikacije Candor Dominko.


Candor Dominko | Tečaj komunikacije prinaša uporabna znanja, ki vam bodo koristila v zasebnem in poslovnem življenju - povezave na našo stran: