Angleščina za otroke in drugi jezikovni tečaji

Tečaji tujih jezikov za osnovnošolce in srednješolce

Angleščina za otrokeOtroci so zelo dojemljivi za učenje jezikov, saj se jih učijo na podoben način kot materinščine - preko zabave, igre, glasbe in uporabe vseh čutil. Znano je, da se je v obdobju otroštva mogoče naučiti jezika, ne da bi se pri tem pretirano občutil naglas materinščine. Prav zato se mnogo staršev odloča za zgodnje učenje jezikov pri otrocih. Ker je znanje tujih jezikov v današnjem globaliziranem svetu izrednega pomena, bodo imeli otroci, ki se bodo udeležili tečajev tujih jezikov, veliko prednost v šoli in kasneje pri iskanju zaposlitve. Za najpomembnejši svetovni jezik lahko brez težav označimo angleščino, s pomočjo katere lahko komuniciramo praktično povsod po svetu. Angleščina za otroke predstavlja prvi stik mladostnikov s tem jezikom, zato smo še posebej pozorni, da je vzdušje na tečajih angleščine za otroke sproščeno in prijetno. Učenje novega jezika je v veliki meri odvisno od našega odnosa do njega, zato pomagamo otrokom spoznati in vzljubiti ta germanski jezik. Angleščino za otroke vodijo absolventi in profesorji ter pedagoško usposobljeni tuji lektorji, ki imajo bogate izkušnje s poučevanjem otrok različnih starosti. Tečaje tujih jezikov prirejamo za osnovnošolce in srednješolce. Mnogim služi angleščina za otroke tudi kot pomoč pri razumevanju šolske snovi, izpitih in maturi iz angleščine.
Koncept nevrolingvističnega programiranja, ki mu v naši jezikovni šoli dajemo posebno veljavo, poudarja individualnost. Pri otrocih se pojavljajo različni učni slogi - avditivni, kinestetični in vizualni. To pomeni: snov, ki jo obravnavamo pri angleščini za otroke, nekateri posamezniki najlažje sprejemajo in si jo zapomnijo prek vidnega kanala, drugi preko poslušanja, tretji pa preko gibanja in lastnega poskušanja. Različnim učnim slogom se poskušamo pri angleščini za otroke kar najbolj prilagoditi, saj je od tega v veliki meri odvisno tudi otrokovo jezikovno napredovanje.

Nemščina za otroke in drugi tečaji tujih jezikov

Že dolgo časa je priljubljena izbira otrok in staršev tudi nemščina za otroke, saj ima nemščina na področju naše države veliko veljavo. Z nemško govorečimi državami poteka živahna blagovna izmenjava, prav tako imajo številna nemška podjetja svoje predstavništvo v Sloveniji - tu pa se otrokom, ki izberejo tečaj nemščine za otroke, morebiti ponuja priložnost za delo v prihodnosti. Nemščina za otroke poteka od septembra do junija, enkrat tedensko po dve pedagoški uri ali dvakrat tedensko po eno pedagoško uro. Otroka nagovarjamo k čim večji sproščenosti, komunikativnosti in samozavestnemu govorjenju v nemščini. Šele sčasoma uvedemo pri nemščini za otroke tudi učenje slovničnih pravil. Poleg nemščine in angleščine se lahko odločite tudi za druge otroške jezikovne tečaje, kot so tečaj španščine, italijanščine in tečaj francoščine za otroke.

Candor Dominko | Angleščina za otroke predstavlja otrokov prvi stik s tem najpomembnejšim svetovnim jezikom - povezave na našo stran: