Tečaj angleščine za otroke je primeren že za predšolske otroke


V naši jezikovni šoli v Ljubljani nudimo tečaje angleščine za predšolske otroke, tečaje za osnovnošolce in tečaje za dijake. Učenje angleščine za otroke poteka na naši jezikovni šoli od meseca oktobra do junija. Tečaj angleščine za otroke poteka dvakrat tedensko po eno pedagoško uro ali enkrat tedensko po dve pedagoški uri. Učenje tujega jezika otroci sprejmejo zelo dobro že pri majhni starosti. Tuji jezik se lahko učijo istočasno z materinskim jezikom. Na naših tečajih učimo otroke tujih jezikov na isti način kot so se naučili materinskega jezika. Otroci se skozi igro in glasbo spoznavajo z novimi besedami angleščine preko vseh čutil. Otroci so si med sabo različni, nekateri lažje sprejemajo nove informacije preko vizualnih impulzov, nekateri preko audio impulzov spet tretji pa preko fizičnega kontakta. Učenje angleške slovnice se otroci na tečaju učijo šele po določenem času, ne od samega začetka tečaja.

učenje angleščine s prilagojenimi tečaji za otroke


Učenje angleščine za otroke zahteva celosten pristop

Pri otrocih razvijamo sposobnost poslušanja in razumevanja ter govornega in pisnega izražanja v angleščini. K učenju angleščine pristopimo celostno, saj le tako dobimo pri otrocih željene rezultate. Za efektivno učenje angleškega jezika smo razvili svojo metodo na podlagi nevrolingvističnega programiranja in izkušenj. K izboljšanju metode so pripomogli tudi študije in izkušnje naših predavateljev. Naši predavatelji angleščine za otroke se stalno izpopolnjujejo na specializiranih seminarjih. Zato se odlikujejo z odlično jezikovno kompetenco ter uporabo najsodobnejših metod ter sredstev za poučevanje in doseganje najboljših rezultatov. Otroci, ki obiskujejo naše tečaje angleščine za otroke, vsako leto preizkušajo svoje znanje na zahtevnih testih Univerze Cambridge, ki je svetovno priznana univerza. Naši najmlajši udeleženci tečajev dosegajo izredne uspehe.

UČENJE ANGLEŠČINE ZA OTROKE IN STARŠE


Tečaj angleščine za osnovnošolce je na naši šoli zelo efektiven

Tečaj angleščine za osnovnošolce je priporočljiv za vse otroke. Za tiste, ki imajo v osnovni šoli z angleškim jezikom težave, kot tudi za tiste, ki z angleščino nimajo težav. Z našim tečajem si osnovnošolci lahko izboljšajo osnovno znanje in posledično tudi zvišajo oceno v osnovni šoli. Je pa v primeru težav z angleščino smiseln tečaj angleščine za otroke med počitnicami.

tečaj angleščine za otroke med počitnicami