Učenje jezikov po najsodobnejših metodah

Jezikovna šola Candor Dominko v Ljubljani nudi različne jezikovne tečaje za otroke in odrasle

Znanje tujih jezikov je v današnjem globaliziranem svetu nepogrešljivo. Brez njih se težko znajdemo na potovanjih, svetovnem spletu, pa tudi poslovni stiki s tujino so brez tovrstnega znanja otežkočeni. Aktivno ali vsaj pasivno znanje tujih jezikov je za določena delovna mesta nujno, pri drugih pa samo predstavlja pomembno prednost za kandidata. Za večjo konkurenčnost na trgu je priporočljivo, da investiramo vase s pridobivanjem novega znanja ali nadgrajevanjem že usvojenega. V nadaljevanju vam predstavljamo raznovrstne tečaje tujih jezikov v naši jezikovni šoli v Ljubljani, ki temeljijo na sodobnih pristopih k učenju jezikov.

Superlearning - intenzivno učenje jezikov v alfa stanju (individualno ali skupinsko)

Na intenzivnih vikend delavnicah učenja jezika se lahko v zelo kratkem času naučite velikega števila besed, obenem pa tudi spontano spoznavate pravila slovnice. Pasivni (receptivni) del učenja jezika, v katerem prejemamo informacije preko poslušanja, poteka v t.i. alfa stanju. Alfa stanje predstavlja popolno sproščenost telesa in duha, ki ju dosežemo s fizičnim udobjem (ležanjem na naslonjačih) pa tudi z globokim dihanjem, sugestijo in poslušanjem pomirjujoče glasbe. Znanje, ki ga pridobimo v alfa stanju, se močneje in za dlje časa utrdi v našem spominu. Pri tovrstnem učenju jezikov odmislimo stres in ostale tegobe vsakdana, ki bi sicer povzročile blokado učnega procesa. Pri intenzivnih delavnicah pospešenega učenja v alfa stanju dajemo poudarek na konverzaciji in izgubi strahu pred govorjenje tujega jezika. Med najbolj priljubljene tečaje sodi intenzivni tečaj angleščine v alfa stanju, saj ima ta jezik izjemen pomen v globalnem merilu.

Naša jezikovna šola v Ljubljani se ponaša z dolgoletnim prakticiranjem učenja jezikov v alfa stanju, odziv udeležencev pa je vedno izredno pozitiven.

Učenje jezikov
Poslovni, konverzacijski in specializirani tečaji za odrasle

So posebni jezikovni tečaji, ki so naravnani na točno določene cilje ali obravnavajo bolj specifično besedišče. Poslovni tečaji tujega jezika se osredotočajo na pisno in govorno komunikacijo s tujimi poslovnimi partnerji (npr. poslovna angleščina), konverzacijski tečaj nadgrajuje vaše znanje konverzacije, specializirani tečaji pa temeljijo predvsem na učenju besedišča, ki je specifičen za določeno področje (tehnika, hotelirstvo in gostinstvo, turizem, itd.). Poleg naštetih tečajev vam nudimo tudi pomoč pri pripravi na jezikovne izpite ter individualne ure, ki so povsem prilagojene vašim željam in - v skladu s pravili nevrolingvističnega programiranja - tudi vašemu učnemu slogu (vizualni, kinestetični ali avditivni).


Učenje jezikov za otroke, osnovnošolce in srednješolce

Učenje jezikov je najbolj uspešno, spontano in hitro prav v otroštvu in najstniških letih. Na podlagi te znanstvene ugotovitve Candor Dominko, jezikovna šola v Ljubljani, spodbuja starše, da otroka čim prej vključijo v katerega izmed naših jezikovnih tečajev. Nudimo vam učenje angleščine za otroke, tečaj francoščine, italijanščine, španščine in tečaj nemščine za otroke.


Tečaj nemščine za otroke v jezikovni šoli v Ljubljani

Zelo obiskani so naši tečaji nemščine za otroke, saj se nemščina na nekaterih šolah poučuje kot prvi tuji jezik, na številnih pa kot drugi. Tečaj nemščine za otroke temelji na igri, glasbi in aktivaciji vseh čutil. S pomočjo tečaja nemščine za otroke bo vaš otrok razvil pozitiven odnos do nemškega jezika, ki predstavlja osnovo za uspešno učenje.

Candor Dominko | Učenje jezikov za otroke in odrasle po principih nevrolingvističnega programiranja - povezave na našo stran: