Nemščina za otroke

Učenje jezikov za otroke, osnovnošolce in srednješolce

Tečaj nemščine za otroke je namenjen otrokom različnih starosti. Namen jezikovnega tečaja za otroke je ta, da v njih prebudimo ljubezen do jezika ter zanimanje za njegovo učenje. Raziskave so pokazale, da je učenje jezikov v otroštvu najbolj efektivno. Otroci se namreč tujega jezika učijo podobno kot materinščine - preko igre, glasbe in spontanih dialogov s sošolci. Šele kasneje začnemo sistematično uvajati slovnico. Pri učenju jezika na jezikovnem tečaju za otroke so po načelih nevrolingvističnega programiranja udeležena vsa čutila, na ta način pa se učna snov približa vsem učnim slogom - avditivnemu, kinestetičnemu in vizualnemu. Nemščina za otroke poteka v sproščenem vzdušju, zato otroci zelo hitro izgubijo strah ali celo morebitni odpor do novega, še neznanega jezika. Pri nemščini za otroke je poudarek na aktivni vlogi vsakega posameznika, zato otroke spodbujamo h kreativnosti in sodelovanju, poudarjamo pa tudi pomen vljudnosti v konverzaciji, spoštovanje razlik in poslušanje mnenj drugih. Koncept nevrolingvističnega programiranja poudarja iskanje individualnih potencialov, ki nas vodijo k uspehu. Posameznikove potenciale odkrivamo tudi pri učenju jezikov in mu na ta način olajšamo pot do znanja novega jezika.


Jezikovni tečaji za otroke pri podjetju Candor Dominko

Jezikovni tečaji za otrokeJezikovni tečaji za otroke, pa naj si bo to nemščina za otroke, tečaj francoščine za otroke, hitro učenje angleškega jezika ali kakšen drug tečaj iz naše bogate ponudbe, so običajno zelo dobro obiskani. Priporočamo vam, da pravočasno rezervirate mesto za svojega otroka. Nemščina za otroke poteka enkrat tedensko po dve pedagoški uri ali dvakrat tedensko po eno pedagoško uro od septembra do junija.
Jezikovne tečaje za otroke vodijo usposobljeni pedagogi, ki se vseskozi dodatno izobražujejo in seznanjajo z najnovejšimi spoznanji s področja poučevanja in učenja jezikov. Otroci, ki se udeležujejo naših jezikovnih tečajev, se vsako leto preizkušajo tudi na testih Cambriške univerze, na katerih dosegajo zavidljive rezultate. Prav zato smo prepričani, da je naš način poučevanja optimalen in da bodo z našo pomočjo na plan prišli vsi skriti jezikovni potenciali vašega otroka.


Candor Dominko | Nemščina za otroke predstavlja sproščen način učenja novega jezika - povezave na našo stran: