NLP diploma (program Praktik): spoznajte osnovne NLP tehnike!

NLP diploma predstavlja prvi korak NLP izobraževanja. Vsi, ki vas zanima NLP diploma, morate najprej opraviti 5-dnevni NLP tečaj, v okviru katerega spoznate osnovne NLP tehnike. Uspešno pridobljena diploma oziroma opravljeno NLP izobraževanje po programu Praktik tako pomeni, da ste usvojili najpomembnejše tehnike, kar vam omogoča tudi, da nadaljujete NLP izobraževanje.

NLP izobraževanje v Sloveniji

nlp tehnike izobraževanjaKatere NLP tehnike boste spoznali na poti do NLP diplome?

Obstaja ogromno razlogov, zakaj vse več ljudi zanima NLP diploma oziroma osnovni NLP tečaj. Diploma predstavlja potrdilo, da obvladate osnovne NLP tehnike, kar vam pomaga tako pri osebnosti rasti kot pri komuniciranju z drugimi. NLP izobraževanje, v okviru katerega intenzivno spoznavate NLP tehnike, omogoča, da zares izkoristite vse svoje potenciale. Kaj vse vam torej prinaša NLP diploma? Tečaj, katerega cilj je NLP diploma, zajema tehnike, kot so: zaznavanje negativnih prepričanj in sprememba teh prepričanj v takšna, ki ne bodo več omejujoča, spoznavanje tega, kakšno moč imajo besede, ter izboljševanje lastnih jezikovnih spretnosti ipd. Med pomembne NLP tehnike, ki vas vodijo do diplome, sodi tudi učenje, kako oblikovati cilje in jih nato seveda tudi doseči. Vse to in še mnogo več so torej znanja, ki jih boste pridobili, ko uspešno zaključite NLP izobraževanje. Diploma pa je nato potrdilo, ki dokazuje, da ste zares natančno spoznali osnovne tehnike in jih znate uporabiti tako, da vam kar najbolje koristijo v vašem vsakdanjem življenju.


NLP diploma omogoča nadaljnje izobraževanje po vsem svetu

NLP diploma, ki jo lahko pridobite, če opravite NLP izobraževanje, ki ga organiziramo v podjetju Candor - Dominko, je veljavna v certificiranih centrih po vsem svetu. To je namreč NLP diploma oziroma izobraževanje, zasnovano v skladi s standardi INLPTA. Za pridobitev diplome najprej poslušate NLP predavanja, kjer se seznanite z NLP tehnikami. Teoretična NLP predavanja pa seveda niso edino, kar vas čaka. Tehnike, predstavljene na NLP predavanjih, nato preizkusite pri individualnih in skupinskih vajah. Pridobitev diplome tako pomeni tudi ogromno pridobljenega praktičnega znanja!

tečaj za NLP diplomo