Metoda temelji na obravnavi praktičnih primerov iz poslovne prakse. Udeleženci se učijo tako, da opravljajo naloge, rešujejo strokovne primere in pri tem uporabljajo samo in izključno angleški jezik. Aktivno govorjenje angleščine je namreč osnovni cilj tečaja. Poleg govora je veliko poudarka tudi na pisanju. Delavnice so razdeljene na aktivni in pasivni del. Z besedo pasivni označujemo učenje v alfa stanju, to je stanju popolne psihične in fizične sproščenosti, kar omogoča boljše pomnjenje, lažjo koncentracijo in počitek. V aktivnem delu pouka oživimo znanje pridobljeno v alfa stanju.

Program zajema nadgrajevanje veščin sporazumevanja na področju pogajanja, vodenja sestankov in udeležbe na njih, pogovora s tujim poslovnim partnerjem, sporazumevanja po telefonu. Udeleženci prav tako pa nadgrajujejo svoje veščine branja, pisanja in poslušanja. Poleg govora je veliko poudarka tudi na pisanju strokovnih poročil, poslovnih sporočil, zapisnikov, naročil in ostale korespondence v angleškem jeziku in sporazumevanju po telefonu. V tečaju obravnavamo tudi izbrana slovnična poglavja, na katerih temeljijo ciljne jezikovne strukture.