Jezikovna šola in šola uspešne komunikacije v Ljubljani

Pridobite jezikovne in konverzacijske veščine

Šola tujih jezikov in komunikacije pod vodstvom Mirjam Dominko, prof., je bila med prvimi v Sloveniji, ki je vpeljala jezikovne tečaje za otroke in odrasle po sodobnih metodah učenja in poučevanja, kamor sodijo NLP - nevrolingvistično programiranje, učenje jezikov v alfa stanju (superlearning), metoda Tomatis® in uporaba tehnologije Forbrain®, ki omogočajo izredno hitro učenje tujih jezikov. Tako se lahko v naši jezikovni šoli odločite za hitro učenje angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, slovenščine, ruščine, španščine, portugalščine in drugih tujih jezikov. Če želite bolj ozko usmerjeno izobraževanje s poudarkom na specifičnem besedišču, potem izberite specializirane jezikovne tečaje, kot je na primer tečaj angleščine za bančnike in računovodje. V jezikovni šoli Candor Dominko pripravljamo tudi bogato ponudbo jezikovnih tečajev za otroke, o katerih si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju.

Hitro učenje angleščine v jezikovni šoli Candor Dominko

Jezikovna šolaBrez znanja angleščine dandanes skorajda ne gre več - tako v privatnem kot tudi poslovnem življenju. Žal pa nas časovna stiska velikokrat odvrača od tega, da bi se začeli učiti angleški jezik ali pa vsaj obnavljati oz. nadgrajevali njegovo znanje. Za vse ljudi, ki se znajdejo v takšni situaciji, smo zasnovali hitro učenje angleščine. Gre za intenzivne tečaje ob poznejših popoldanskih ali večernih urah, pri katerih lahko v zelo kratkem času osvojite veliko količino novega besedišča, med praktičnimi konverzacijskimi vajami pa spoznavate tudi slovnična pravila. Suhoparno učenje slovnice pri hitrem učenju angleščine torej ne pride v poštev. Hitro učenje angleščine je intenzivno, zabavno in praktično usmerjeno, profesor pa vam nudi tudi praktične informacije o tem, kako lahko pridete do dodatnega znanja v vsakdanjem življenju, izven jezikovne šole.

Jezikovni tečaji za otroke

Jezikovni tečaji za otroke sledijo načelom nevrolingvističnega programiranja, ki razlikujejo med različnimi učnimi slogi. Nekateri otroci si več zapomnijo s poslušanjem, drugi z vizualizacijo učne vsebine, spet tretji pa potrebujejo gibanje, igro in čutne zaznave. V naši jezikovni šoli se pri jezikovnih tečajih za otroke prilagodimo posameznim učnim slogom in s tem vašemu otroku omogočimo kar najhitrejše napredovanje.

Šola komunikacije

Jezikovna šola Candor Dominko se zaveda, da samo znanje jezika še ne zadostuje za uspešno komunikacijo. Konverzacijske in pogajalske sposobnosti pridejo še posebej do izraza v poslovnih krogih, kjer je sodelovanje s tujimi partnerji ali sodelavci znotraj podjetja neizbežno. Z našo pomočjo se lahko naučite izogibanja konfliktom, pogajanja, retorike, obvladovanja stresa in strahu pred nastopanjem v javnosti, asertivnosti v komunikaciji, strateške komunikacije, oblikovanja uspešnih timov, uresničevanja ciljev in vizij, učinkovitega upravljanja s časom in številnih drugih kompetenc, ki so ključnega pomena v modernem poslovnem svetu, koristile pa vam bodo tudi v zasebnem življenju.

Candor Dominko | Jezikovna šola, ki se prilagodi vašemu znanju, željam in učnemu slogu - povezave na našo stran: