Nevrolingvistično programiranje ali NLP v Sloveniji

NLP v Sloveniji - Coaching

Coaching je interaktiven proces, pri katerem usposobljen in certificiran coach nudi posamezniku, podjetjem, organizacijam in ustanovam pomoč pri razvijanju osebnih in poslovnih potencialov. Usmerja jih k ciljem (npr. poslovnih ciljem), izboljšuje njihovo čustveno inteligenco, poglablja sposobnost učenja in jih seznanja s tehnikami soočanja z ovirami, ki jih bodo srečali na poti do uspeha. Cilji coachinga in nevrolingvističnega programiranja so praktično identični - končni cilj je maksimiziranje že znanih potencialov posameznika in odkrivanje novih. Zato ne preseneča, da je coaching sestavni del izvrševanja NLP nevrolingvističnega programiranja v praksi, poleg tega pa so poznavalci coachinga in NLP v Sloveniji zelo iskani. NLP Coach je tudi ena izmed stopenj izobraževanja na področju NLP - nevrolingvističnega programiranja (stopnje si sledijo v naslednjem vrstnem redu: NLP Diploma, NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach, NLP Trener in Mojster trener).


Šola komunikacije Candor Dominko je bila med prvimi, ki je nudila izobraževanja s področja NLP v Sloveniji

CoachingŠola komunikacije Candor Dominko ima bogate izkušnje s področja NLP v Sloveniji. Prepričani smo, da nam tehnika NLP - nevrolingvističnega programiranje nudi »recepte« za uspešno komunikacijo, učinkovita komunikacija med posamezniki pa je tudi ključ za uspeh družbe kot celote. Želimo si, da bi to zavedanje prodrlo do čim večjega števila ljudi, saj bi tako lahko (kot družba) postali uspešnejši na področju politike, gospodarstva, sociale, pa tudi pri urejanju zadev v zasebnem življenju. Programi izobraževanj v šoli komunikacije Candor Dominko so certificirani s strani Slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje, kar pomeni, da so skladni tudi z zahtevami INLPTA (International NLP Trainers Association), ki standardizira usposabljanja s področja nevrolingvističnega programiranja v mednarodnem merilu.

Opravite usposabljanje na področju NLP v Sloveniji - NLP Praktik v šoli komunikacije Candor Dominko

NLP Praktik predstavlja prvo stopnjo izobraževanj na področju NLP - nevrolingvističnega programiranja. Udeleženci NLP Praktika se naučijo uporabljati NLP na sebi, kar jim odpira pot do uspešnosti v zasebnem in poslovnem življenju. Program je sestavljen iz večih modulov, ki se večinoma odvijajo enkrat mesečno ob vikendih (skupaj 18 dni). Prvi modul, ki traja 4 dni, se imenuje NLP diploma in predstavlja uvod v program NLP Praktik. Po uspešno opravljenem prvem modulu pridobite certifikat po mednarodnih standardih INLPTA, ki potrjuje, da ste osvojili temeljne komunikacijske spretnosti v skladu s kriteriji NLP, in vam omogoča vključitev v NLP programe po vsem svetu. Po končanem prvem modulu takoj nadaljujete z drugimi moduli NLP Praktika in na ta način pridobite dodatne kompetence.
Šola komunikacije Candor Dominko spada med pionirje poučevanja na področju NLP v Sloveniji. Nudimo vam raznolike in cenovno dostopne možnosti za izobraževanje na področju NLP, zato ste vljudno vabljeni, da jih izkoristite in na ta način odkrijete in razvijete vse svoje skrite potenciale.

Candor Dominko | Šola komunikacije Candor Dominko vam nudi možnost izobraževanja na temo nevrolingvističnega programiranja (NLP) v Sloveniji - povezave na našo stran: