NLP diploma vam pomaga pri izboljšanju kvalitete vašega življenja

NLP diploma je del tečaja praktik. NLP tečaj je ustvarjen za poslovne ljudi, za rabo v izobraževanju, turizmu, zdravstvu, javni upravi in drugje. S tečajem se boste naučili izkoristiti svoje potenciale, izboljšati svoje počutje in počutje ljudi, ki vas obkrožajo. Spoznali boste odločilne dejavnike in jih razumeli kako vplivajo na delovanje v interakciji z ljudmi in tudi s samim seboj. Tečaj nevrolingvističnega programiranja vam bo tudi pomagal razviti sposobnost razumevanja besedne in nebesedne komunikacije kar vam bo v veliko pomoč pri razumevanju tako sebe kot tudi drugih ljudi. Z opravljeno NLP diplomo si boste znali oblikovati cilje, ki jih boste najhitreje in najlažje dosegli. Na NLP tečaju se naučite različnih vrst tehnik in pristopov, ki vam dajejo večjo možnost izbire upravljanja s seboj in drugimi ljudmi. Odkrivanje moči besed in izboljšanje vaših jezikovnih sposobnosti je tudi ena izmed kvalitet, ki vam jih nudi tečaj nevrolingvističnega programiranja. Na NLP tečaju vam predstavimo splošna prepričanja, ki jih ima večina ljudi, negativna prepričanja pa vas naučimo spremeniti in s tem olajšati pot do uspehov na zasebnem in poslovnem področju. Po opravljenem tečaju diploma boste seznanjeni z zgodovino NLP in njegovih temeljih ter pripravljeni na naslednjo stopnjo šolanja. NLP diploma pomeni, da ste usposobljeni ljudi motivirati in jih spodbuditi k napredku in osebni rasti.

IZBERITE SVOJE NLP IZOBRAŽEVANJE

V našem centru v Ljubljani izvajamo izobraževanje NLP diploma in praktik

V našem podjetju v Ljubljani nudimo NLP izobraževanje na visokem nivoju. Predali vam bomo znanje in izkušnje, ki so plod večletnega izobraževanja in delovanja na NLP področju. NLP v Sloveniji je čedalje bolj znan in čedalje več ljudi se odloča za tečaj. Tečaj nevrolingvističnega programiranja vam bo koristil na osebni in poslovni ravni, pri komunikaciji, spreminjanju negativnih prepričanj, zastavljanju in osvajanju ciljev. NLP v Sloveniji postaja priznan način osebne rasti. Pridobljen NLP certifikat je mednarodno priznan in uporaben po celem svetu. Tečaj NLP diploma je pogoj za nadaljnje izobraževanje, s katerim si pridobite naziv NLP praktik. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, v katerem udeleženci skupinsko in individualno preizkušajo vse kar so se naučili v teoretičnem delu tečaja. Ko udeleženci osvojijo osnovna znanja, lahko nadaljujejo tečaj oziroma izobraževanje nevrolingvističnega programiranja do naziva NLP praktik.

NLP v SlovenijiNLP tečaj

NLP diploma pripomore k boljšemu razumevanju verbalne in neverbalne komunikacije

NLP diploma vas nauči kako pravilno razumeti nebesedno komunikacijo, ki je velik pokazatelj počutja in prepričanj ljudi. Z diplomo boste prav tako usvojili različne tehnike in pristope k spreminjanju negativnega razmišljanja pri vas samih ali pri drugih ljudeh. Na ta način vam NLP diploma služi kot orodje za izboljšanje vašega počutja in počutja ljudi, s katerimi imate osebne ali poslovne vezi. Ko se človek dobro počuti, je doseganje zastavljenih ciljev lažje, razmišljanje je bolj pozitivno, komunikacija je tekoča. Tečaj nevrolingvističnega programiranja diploma vam tako izboljšuje kvaliteto življenja in ponuja nove možnosti za osebno rast na vseh področjih. Tečaj diploma je skladen s standardi INLPTA, ki je mednarodna zveza trenerjev nevrolingvističnega programiranja. To pomeni, da se lahko izobražujete v kateremkoli centru po svetu, ki je certificiran za NLP izobraževanje.

Naš tečaj NLP diploma priporočamo vsem, ki bi se radi naučili hitro dosegati nove cilje

Nevrolingvistično programiranje nam omogoča boljše razumevanje sebe in drugih ljudi. Besedna zveza nevrolingvistično programiranje je sestavljena iz treh besed: nevro, lingvistično in programiranje. Z besedo nevro, označujemo naša čutila kot so sluh, vid, vonj, okus in otip, ki nam omogočajo zaznavanje sveta okoli nas. Beseda lingvistično se uporablja za jezikovno sporazumevanje, ki na nas vpliva celostno. Razmišljanje, vedenje in razpoloženje je tesno povezano z jezikom oziroma komunikacijo. Beseda programiranje pa pomeni zavestno spreminjanje razmišljanja, za lažje in hitrejše doseganje zastavljenih ciljev.

Tečaj NLP diploma vas med drugim nauči tudi kako spremeniti negativno razmišljanje

NLP diplomo lahko opravite v enem izmed certificiranih centrov za nevrolingvistično programiranje v Ljubljani. Naš center v Ljubljani poteka pod vodstvom Mirjam Dominko, ki je NLP trenerka in Mojster Coach z mednarodnim INLPTA certifikatom. Še posebej je usposobljena za področja NLP diploma, praktik in mojster praktik.