Opravljanje vozniškega izpita

Opravljanje vozniškega izpitaOpravljanje vozniškega izpita za B kategorijo se prične z izbiro šole vožnje. Najprej mora kandidat opraviti tečaj CPP. Tega opravi v izbrani šoli vožnje. Sledi zdravniški pregled, nato tečaj in izpit prve pomoči in potem še izpit CPP. Nato se opravljanje vozniškega izpita nadaljuje s praktičnimi urami vožnje. Teh mora kandidat opraviti najmanj 20 (vozniški izpit-obvezne ure), preden lahko opravlja vozniški izpit. Varna vožnja in kakovostno podajanje znanje nam je v Avtošoli 3D najpomembnejše, zato želimo kandidatu omogočiti, sicer hitro opravljanje vozniškega izpita, predvsem pa si prizadevamo za kandidatovo, tudi kasnejšo, varnost in razumevanje prometa.


V Avtošoli 3D usposabljamo voznike za A in B kategorijo. Obe kategoriji zahtevata enak postopek pridobivanja. Pri A in B kategoriji mora kandidat pred praktičnim delom usposabljanja opraviti vse zgoraj naštete obveznosti, hkrati pa A in B kategorija zahtevata za vozniški izpit obvezne ure, torej zakonsko predpisanih 20 ur vožnje, pred izpitno vožnjo. Razlika med kategorijama pa je v predpisani starosti, pri kateri lahko kandidat prične z opravljanjem vozniškega izpita. Pri A kategoriji so starostne omejitve odvisne od moči motorja, za katerega kandidat pridobiva vozniško dovoljenje. B kategorija pa za pričetek usposabljanja zahteva starost 17,5 let ali 16 let, v kolikor bo kandidat pridobival vozniški izpit za vožnjo s spremljevalcem.

Vozniški izpit - varna vožnja

Vozniški izpit varna vožnjaZa kandidata pa se usposabljanje ne zaključi v popolnosti, ko pridobi vozniški izpit. Varna vožnja je program, ki ga mora kandidat, ko pridobi vozniško dovoljenje, opraviti, sicer tega ne more podaljšati. Varna vožnja (vozniški izpit) je program, ki zajema teoretični in praktični del in je posebej oblikovan za voznike začetnike. Varna vožnja (vozniški izpit) za voznike začetnike je namenjena spoznavanju kritičnih situacij, pod strokovnim nadzorom in v varnem okolju, in učenju pravilnih reakcij na le-te. Varne vožnje (vozniški izpit) se voznik začetnik lahko udeleži najmanj 4 mesece po pridobitvi vozniškega dovoljenja in največ dve leti po prvi pridobitvi dovoljenja. Varna vožnja (vozniški izpit) poteka na posebej za-to primernih poligonih.