CPP izpit Ljubljana - opravljanje CPP testa

CPP izpit v Ljubljani
CPP izpit Ljubljana je teoretični del vozniškega izpita. Vozniški izpit namreč sestavlja več delov:

  • Zdravniški pregled
  • CPP izpit- prijava
  • Prva pomoč
  • Izpitna vožnja.


Dodelitev vozniškega izpita oziroma dovoljenje za vključevanje oseb v cestni promet je nadvse odgovorna naloga, zato morajo biti kandidati psiho-fizično ustrezno sposobni. Prav tako morajo znati nuditi prvo pomoč udeležencem eventualnih nesreč. Da so res usposobljeni udeleženci prometa, pa dokažejo s CPP izpiti in praktično vožnjo. Šele potem se lahko reče, da so opravili vozniški izpit.


Pred CPP izpitno prijavo morajo kandidati opraviti zdravniški pregled na Medicini dela, prometa in športa ali pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Zatem se lahko vpišejo v šolo vožnje, kjer se seznanijo s teoretičnim delom vozniškega izpita, to je s cestno prometnimi predpisi.

CPP izpit Ljubljana -pole in testi za CPP izpite

CPP izpit prijava cena
Za CPP izpit Ljubljana se torej kandidati usposabljajo skladno s programom za kandidate za voznike motornih vozil. Usposabljanje za teoretični del v šoli vožnje sicer ni obvezno, uspešno opravljeni CPP testi pa so. Vozniški izpit brez CPP testov ni možen. Kandidatom za CPP izpit in prijavo so na voljo izpitne CPP pole, ki jih skrbno preučijo in se tako pripravijo na vozniški izpit s CPP testi. Avto šola Ljubljana, izpit CCP, ki so ga uspešno opravili, kandidatom dovoljuje kasnejšo prijavo na praktično izpitno vožnjo.


Opravljen CPP izpit Ljubljana je rezultat kakovostnega dela učiteljev šole vožnje. Da se pa kandidati ustrezno seznanijo z upravljanjem vozila gre zasluga potrpežljivim inštruktorjem Avto šole Ljubljana in prizadevanju kandidatov samih. CPP izpit Ljubljana je zahtevna naloga in le skupno prizadevanje kandidatov in inštruktorjev pripelje do uspešnega rezultata. Za CPP izpit prijava se opravi po opravljenem zdravstvenem pregledu. Sicer pa se prijava za CCP izpit opravi na vodstvu Avto šole Ljubljana, CPP izpiti pa se opravljajo na Izpitnih centrih.

IZPIT ZA MOTOR

VEČ O IZPITU CPP