Pošlji povpraševanje

Prevajalske storitve so zahtevno strokovno delo

Prevajalske storitve so v slovenskem prostoru absolutno premalo cenjene. Povprečni Slovenec verjame, da lahko prevaja skoraj vsakdo, ki zna tuji jezik, in cena, ki jo je potrebno plačati za prevod se mu zdi (pre)visoka. Resnica pa je takšna, da so cene prevodov pri nas v primerjavi s tujino postavljene relativno nizko. V tujini poklic tolmača tudi etično gledano visoko vrednotijo, kar pomeni, da se to spoštovanje ne odraža zgolj v višji ceni, pač pa tudi v ugledu, ki ga tolmači uživajo.

Zakaj je to tako? Verjetno zato, ker v Sloveniji izhajamo iz socializma, v katerem je bila poleg zdravstva, zobozdravstva in še česa brezplačna tudi izobrazba, in to celo do nivoja doktorja znanosti. Ljudje žal funkcionirajo tako, da nečesa, kar ni drago ali pa je celo brezplačno, ne cenijo, saj – kljub temu, da imajo številni do denarja negativen odnos – vrednost merijo z denarjem. Če bi bila izobrazba v Sloveniji draga, kot je v tujini (npr. marsikje v zahodni Evropi ali ZDA), bi Slovenci bržkone bistveno bolj cenili poklice, ki potrebujejo visoko oz. dolgotrajno izobrazbo.


prevajalske storitve

Pot do profesionalnega prevajanja besedila je dolga in trnova

Ne glede na to, ali je človek prevajalec, ki ima za to formalno izobrazbo ali pa je do znanja prišel na neformalen način, preko druge izobrazbe, gre za človeka, ki je v svoje znanje oz. poznavanje vlagal ogromno časa in napora.

Da nekdo lahko pride do tega, da za denar kakovostno opravlja prevajalske storitve, mora zelo veliko časa posvetiti spoznavanju in učenju ne le tujega, pač pa tudi domačega jezika, iz katerega in v katerega prevaja. Tak človek mora biti tudi zelo dobro usposobljen pisec, saj drugače težko kakovostno artikulira besedila. Pisanja se naučimo le tako, da nekdo naše tekste v nekem daljšem obdobju pregleduje, popravlja in svetuje izboljšave.

Tujega jezika se naučimo s podobnim procesom, ko nam pomaga neka druga oseba. A to še ni dovolj. Kdor se ukvarja s prevodi, mora prebrati ogromno besedil v tujem jeziku, seveda tudi strokovnih, če hoče biti usposobljen za delo na tem področju, ali več strokovnih področjih.

In to še ni vse. Ključnega pomena je poznati mentaliteto govorcev tujega jezika, saj bo le tako lahko sam besedila artikuliral v tem jeziku. To pa brez intenzivnega stika s tujimi ljudmi ni mogoče. Odveč je poudarjati, da so taki procesi, ki jih opisujemo povezani z ogromnimi investicijami časa in napora ter ne nazadnje tudi denarja.

Prevajanje besedila zahteva dolgotrajen trening

In ko so izpolnjeni vsi pogoji iz zgornjega razdelka, se zadeva šele dobro začne. Za profesionalno prevajanje besedila se je treba usposabljati kar dolgo časa. Prvi prevodi so kljub znanju in poznavanju pogosto slabi, slabo oblikovani.

Tudi tu je potreben nek mentor ali pa mora biti človek, ki se s temi stvarmi ukvarja, zelo subtilen, samokritičen in potrpežljiv. Pogosto na začetku dela zastonj za prijatelje in znance ter tako pridobiva praktično znanje in izkušnje.

Prevajalske storitve v podjetju, kjer vedo, kako se tej reči streže

V podjetju Jezični Dohtarček se ukvarjajo s prevajanjem iz angleščine v slovenščino in slovenščine v angleščino. Povpraševanja po tem je pri njih največ. Poleg tega prevajajo tudi iz hrvaščine ali srbščine v slovenščino ali iz slovenščine v hrvaščino.

Odlikujejo jih velika hitrost in zelo obširen spekter strokovnih področij, ki jih tematsko pokrivajo. Zelo se potrudijo, da ustrežejo svojim strankam, kar se največkrat kaže v reševanju časovnih stisk, saj so prevod sposobni opraviti v res neverjetno kratkem času. Čeprav je podjetje staro le nekaj let, pa so prevajalci, ki delajo izkušeni, saj profesionalno delajo že več kot dve desetletji.

prevajanje besedila