Lektoriranje, ki vas bo navdušilo zaradi hitrosti storitve

Lektoriranje je v današnjem času standardno za vsa besedila, ki bodo formalno javno objavljena. To je potrebno zaradi zaščite slovenskega (ali tujega) jezika, saj bi se jezik v nasprotnem primeru ves čas spreminjal, ker bi vsakdo pisal malce po svoje. Take spremembe so bile značilne tudi v preteklosti, zato se je dogajalo, da je jezik v stotih ali dvestotih letih postal povsem drugačen, kot je bil prej – toliko, da prejšnjim govorcem sploh ne bi bil več razumljiv. Za študente, ki ustvarjajo javna dela – gre za diplomska  in magistrska dela ter doktorske disertacije – nudimo zelo ugodno lektoriranje. Lahko naročite tudi prevajanje besedila iz slovenščine v angleščino, saj skoraj vsaka fakulteta v Sloveniji zahteva diplomski povzetek v angleškem jeziku. Tisti, ki tehnično niso preveč vešči, se bodo odločili za lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge, saj gre pri slednjem za celovito storitev, medtem ko se bodo tisti, ki so bolj spretni, raje odločili za lektoriranje in tehnični pregled in bodo potem napake odpravili sami, saj je slednja storitev nekoliko cenejša od tiste, ki smo jo omenili prej. Naši temeljni dejavnosti pa sta vsekakor prevajanje in lektoriranje: po tem imamo največ povpraševanja.

Lektoriranje pri nas poteka zelo hitro

Ker smo specialisti za prevajanje in lektoriranje, smo na tem področju razvili veliko hitrost. Ker večino storitev opravimo za študente, smo vajeni, da se našim strankam pogosto mudi. Pred diplomo namreč rado zmanjkuje časa za tehnične zadeve. Tisti, ki »lovijo zadnji vlak«, so pri nas dobrodošli. Številne smo že rešili iz časovne stiske. Ker smo usklajen tim, so hitri tudi naši »tehniki«, zato boste tudi kombinacije storitev, kot je lektoriranje in tehnični pregled, pri nas najverjetneje deležni hitreje ali pa bistveno hitreje kot pri konkurenci. Res pa je, da smo včasih kljub hitremu delu zasedeni, zato vsakomur priporočamo, da ne čaka na zadnji trenutek. A četudi se to zgodi, je zelo verjetno, da vam bomo lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge najhitreje izvedli prav mi. Če pa vendarle ne bomo imeli časa, vam bomo priporočili kakovostne konkurente, ki jih poznamo.

prevajanje in lektoriranje

Prevajanje besedila iz slovenščine v angleščino je najpogostejše

Ker je angleščina svetovni jezik številka ena in ker je Slovenija zaradi svoje majhnosti in, ne nazadnje, svojega članstva v Evropski uniji močno vpeta v mednarodni prostor, sta ustna in pisna komunikacija s tujci zelo pogosti. Zato največ naročil, kar se prevodov tiče, prejmemo za prevajanje besedila iz slovenščine v angleščino. Hkrati s prevodom izvedemo tudi lektoriranje, ki ga dodatno ne zaračunavamo, kar je vsekakor naša prednost pred konkurenco.

Lektoriranje strokovnih tekstov je dodatno zahtevno

Lektoriranje je zahtevno že samo po sebi. Če pa imamo opravka s tekstom, kot je magistrsko delo, je potrebno med delom sprejemati kompromise, ki jih pri leposlovnih besedilih ne poznamo in niso potrebni. Tu gre za specifično besedišče, alinejsko navajanje in še marsikaj, s čimer se lektorju leposlovja ni treba ukvarjati. Zato veliko slovenistov in profesorjev slovenščine tovrstnih strokovnih tekstov sploh ne želi lektorirati.

Prevajanje besedila iz slovenščine v angleščino ni enostavno

Tudi pri prevajalstvu je vse skupaj nekoliko ali bistveno bolj zahtevno, če gre za strokovna besedila. Najprej gre za nabor besedišča, ki ga je potrebno poznati dosti več kot pri leposlovju, ker je pač znanstvenih področij ogromno. In potem gre tu še za tehnični način izražanja, ki je nekoliko drugačen, kot je to značilno v poljudnih ali leposlovnih tekstih. V vsakem primeru mora biti prevajalec, ki dela na strokovnem področju, zelo razgledan, fleksibilen in preudaren, da svoje delo opravi korektno.