Lektoriranje besedila je storitev, ki jo opravimo hitro!

Lektoriranje besedila je potrebno, če želimo, da je naš tekst usklajen z uniformnimi jezikovnimi pravili, ki veljajo v našem jeziku. Tekst je tako brez narečnih, pogovornih in drugih anomalij, ki so posledica slabšega jezikovnega znanja avtorja. S tem tekst dobi višjo vrednost in je hkrati razumljiv kar najširšemu krogu bralcev. Ko pa gre za javno objavljene tekste, je lektoriranje besedila nujno, saj lahko le na tak način na dolgi rok ohranimo naš jezik tak, kot je dogovorjeno, da je. Če bi se namreč v javnosti dlje časa pojavljala dela, v katerih bi se vedno znova pojavljale napake, bi te napake postale običajna jezikovna praksa in v več desetletjih bi prišlo do jezikovne spačenosti. Zato je prav in koristno, da je lektoriranje diplome obvezno, saj gre za javno objavljena dela. V našem podjetju nudimo prevajanje in lektoriranje slovenskih ter angleških tekstov. Za študente je po naših izkušnjah še posebej zanimiva kombinacija lektoriranja in oblikovanja diplomske naloge.

Lektoriranje besedila

Lektoriranje besedila je odgovorno delo

Spričo zgoraj opisanega je odveč poudarjati, da je lektoriranje besedila odgovorno delo. Lektorji namreč na nek način ščitimo naš jezik. Če gre za prevajanje in lektoriranje tujega teksta, pa na tak način dolgoročno skrbimo za to, da slovenski bralec ne bo popačil znanja v tem tujem jeziku, ki ga lektoriramo, kar je seveda prav tako pomembno. Naše delo zahteva zelo veliko znanja in zbranosti. Na žalost v naših krajih delo ni dovolj vrednoteno, saj med ljudmi še vedno prevladuje mišljenje, da lahko samostojno piše vsakdo. Zato na spletu in celo v tiskanih medijih pogosto vidimo veliko nelektoriranih besedil, ki so v sramoto slovenskemu jeziku. In to vsekakor ni dobro.

Prevajanje in lektoriranje je še posebej zahtevno

Odlično obvladati svoj jezik je eno, odlično obvladati tuji jezik pa je nekaj povsem drugega. Slednje je seveda znatno težje, saj imajo fizično rojeni govorci pred vsemi ostalimi veliko prednost. Kljub temu lahko človek preko učenja in intenzivne praktične uporabe doseže (ali skoraj doseže) nivo znanja in uporabne zmožnosti rojenega govorca. In to je za tistega, ki izvaja prevajanje in lektoriranje seveda ključnega pomena.

Lektoriranje besedila

Lektoriranje besedila je le ena od naših dejavnosti

Za tiste, ki potrebujejo lektoriranje diplome, je pomembno, da lahko lektor izvede tudi druge storitve, ki so pri tem potrebne. Tako je na primer potrebno prevesti diplomski povzetek v angleščino. Velika prednost je, če lahko lektorsko podjetje študentu v paketu ponudi lektoriranje in tehnični pregled. Seveda pa ni potrebno, da bi študent naročil vse storitve, če sam dovolj dobro obvlada eno od zadev, da jo lahko izvede sam. Tisti, ki oblikovno nima nobenih znanj, a zna prevajati, bo naročil lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge. Tisti, ki sam poskrbi za prevod in zna oblikovati do neke mere, a ne popolno, pa se odločil za lektoriranje in tehnični pregled. Mi smo vam vsekakor na razpolago za eno od navedenih storitev, za vse ali pa za njihovo poljubno kombinacijo.

Preverite našo posebno ponudbo za študente

Prevajanje in lektoriranje lahko izvedemo zelo hitro

Če ste v časovni stiski in potrebujete lektoriranje besedila še posebej hitro, ste prav toplo vabljeni, da se nam oglasite. Znanje in izkušnje nam namreč omogočajo, da delo opravimo zelo hitro. Zato je tudi možno – in zelo smo veseli, da je tako – da študentom za lektoriranje lahko ponudimo najnižjo ceno na trgu – najnižja je bila v času priprave tega prispevka. Kdor dela hitro, lahko stranki namreč zaračuna manj.Zato smo idealni za tiste, ki se vam močno mudi, saj lahko v primer, če nismo preveč zasedeni, lekturo opravimo v rekordnem času.