Lektoriranje besedila opravimo hitro in poceni ter neagresivno

Lektoriranje besedila je nujno potrebno, saj lahko le na tak način ohranimo slovenski jezik tak, kakršen je v tem trenutku. Seveda morajo biti lektorirani le tisti teksti, ki so objavljeni javno. Če lektoriranje besedila (npr. lektoriranje diplom) ne bi bilo izvedeno, bi avtorji počasi, a vztrajno v jezik vsilili svoje narečne in - še huje - pogovorne elemente. Slednji so še posebej problematični, saj so čisti primer jezikovne nediscipline, ki je posledica pomanjkljivega jezikovnega znanja ali pa kar slabih jezikovnih navad. Ko bi bralci brali tovrstne nelektorirane tekste, se bi lahko teh slabih jezikovnih navad navzeli še sami in počasi, a zanesljivo bi se jezik skazil. V našem podjetju izvajamo lektoriranje in prevajanje slovenskega in angleškega jezika. Naša ponudba za lektoriranje za študente, ki potrebujejo lektoriranje diplom, je najugodnejša v državi, kar je jasno razvidno iz našega cenika za lektoriranje.

lektoriranje diplom

Lektoriranje besedila izvedemo na neagresiven način

Lektoriranje besedila v skladu z našimi izkušnjami številni lektorji izvajajo na agresiven način. Tovrstni lektorji težijo k temu, da bi popravljanje tekstov izvedli na tak način, da bi jezik v skladu s svojimi predstavami kar najbolj olepšali. Menimo, da tovrstno lektoriranje ni najboljše. Vsak človek ima namreč svojo predstavo in stil v jeziku, v katerem komunicira. Če tak - mi temu pravimo agresiven - lektor izvede lektoriranje diplom, se pogosto zgodi, da avtor po takšnem lektoriranje besedila svojega dela skoraj ne spozna več. V njegovo delo je bil namreč nekorektno vsiljen jezikovni stil druge osebe. To ne samo, da ni dobro, ampak je povsem nepotrebno, saj naj bi lektor popravljal le tisto, kar ni prav, ne pa kar vse povprek. Naše lektoriranje in prevajanje poteka na neagresiven način. V okviru naše ponudbe za lektoriranje (preverite jo na našem ceniku za lektoriranje) namreč pustimo avtorju svoj stil in nepotrebnega ne popravljamo.

Lektoriranje diplom izvedemo z občutkom

Lektoriranje diplom pri nas včasih naročajo stranke, ki so dobesedno prestrašene. Takšni naročniki imajo namreč slabe izkušnje z agresivnimi lektorji, ki so se lotili celo njihovega strokovnega besedišča. Takšno pretirano lektoriranje besedila pa je že škodljivo. Lektor pogosto ni kvalificiran, da bi se v okviru lektoriranja diplom obširno spuščal v strokovno besedišče. In kaj hitro se lahko primeri, da se tak agresiven lektor v tekstu obnaša kot slon v trgovini s porcelanom. Nekoč smo denimo naleteli na škandalozen primer, ko je nek doktor slovenistike v diplomski nalogi popravil »informiran pristanek« v »informativen pristanek«. Predlagamo vam, da tedaj, ko zbirate ponudbe za lektoriranje, poleg cenika za lektoriranje preverite tudi, če imate nemara opravka z agresivnim lektorjem. Pred naročilom lektoriranja in prevajanja se z lektorjem pogovorite in ugotovite, kakšno je njegovo stališče do lektoriranja besedila na splošno. V pogovoru boste hitro razbrali, če gre za agresivnega lektorja, ker se ti posamezniki s takim pristopom zelo radi hvalijo. Če naletite na agresivnega lektorja, vam priporočamo, da lektoriranje besedila raje zaupate komu drugemu.

lektoriranje in prevajanje

Lektoriranje besedila za študente izvedemo najugodneje v državi

Lektoriranje besedila za študente izvedemo najceneje v Sloveniji. Odločili smo se, da študentom na ta način pomagamo, saj cenimo njihove napore, ki so jih morali vložiti, da so prišli do diplome. Predlagamo vam, da preverite cenik za lektoriranje pri nas in ponudbe za lektoriranje naših konkurentov. Ugotovili boste, da je pri nas cena najbolj ugodna. Ker izvajamo lektoriranje in prevajanje, lahko poleg lektoriranja diplom študentom v angleščino prevedemo tudi povzetek diplomske naloge.

Lektoriranje diplom izvedemo izredno hitro, če je to potrebno

Lektoriranje besedila za naročnike, ki se jim mudi, izvedemo res zelo hitro. Urgence so še posebej pogoste pri lektoriranju diplom, saj študentom pred zagovorom diplome pogosto zmanjka časa za lektoriranje besedila. Tedaj se aktiviramo in lekturo včasih dostavimo le v nekaj urah ali čez noč.