Cena lektoriranja je ugodna, ker smo podjetni

Cena lektoriranja besedilCena za lektoriranje, ki jo ponujamo, je nizka zaradi naše velike hitrosti dela. Lektor, ki je dobro podkovan, pač lahko dela po nizki ceni za lektoriranje. Cena lektoriranja besedil sleherna firma določa na podlagi upoštevanja različnih faktorjev. Ključnega pomena je, kakšne stroške ima firma s storitvijo lektoriranje, s kakšno hitrostjo lektoriranje teče, ali je organizacija dela dobra, ali za firmo delajo zunanji pogodbeni partnerji ter kakšno je število zaposlenih in, naposled, kakšni so cilji glede zaslužka s storitvijo lektoriranje. Faktorji, ki smo jih opisali, so v našem primeru taki, da nam omogočajo, da je cena za lektoriranje pri nas ugodna. Slednje kaže tudi naš cenik lektoriranja, ki veliko strank razveseli. S pametnim delovanjem firme omogočimo nizke stroške našega podjetja. Posledica je nizka cena lektoriranja besedil. Ključen dejavnik, zaradi katerega je naš cenik lektoriranja všečen, je to, da storitev lektoriranje opravimo hitro. Sodelavci našega podjetja, ki lektoriranje opravljajo, so ustrezno podkovani in njihove sposobnosti so takšne, da besedila ekspresno lektorirajo, zaradi česar je kakovost storitve lektoriranje visoka. Slednje omogoča, da je cena lektoriranja besedil ugodna. To, da nas v podjetju ni veliko, je zelo ekonomično: za storitev lektoriranje zunanjih poslovnih partnerjev ne potrebujemo. Tudi zato je naša cena lektoriranja ugodna za naše naročnike.

Nižja cena za lektoriranje ne pomeni nižje kakovosti - ne pustite se preslepiti!

Cena lektoriranja besedilKonkurenčna podjetja, ki prav tako ponujajo storitev lektoriranje, gotovo niso navdušena, ker so njihove cene višje, kot so pri nas. Zato je na spletu kar nekaj tekstov, ki poskušajo naročnike prepričati, da nižja cena lektoriranja besedil nujno pomeni slabšo kakovost storitve lektoriranje. V nekaterih primerih to nemara drži, pri nas pa si prizadevamo, da je naš cenik lektoriranja tak, da vzradosti veliko naših strank. Kljub temu nizka cena marsikoga zmoti. Če menite, da je storitev lektoriranja na našem ceniku lektoriranja preslabo ovrednotena, vas obveščamo, da bomo veseli, če nas boste dodatno denarno nagradili. Če boste tako presodili, saj je cena lektoriranja besedil pri nas res nizka, ne boste prvi, ki se boste tako odločili. To lahko dokažemo z elektronskimi sporočili naših strank, ki so prostovoljno plačali več.

Nizka cena lektoriranja besedil kot pomoč tistim, ki študirajo

Ugodno ceno za lektoriranje imamo zaradi študentov, ki so najpogostejši naročniki storitve lektoriranje. Cenik lektoriranja, ki smo ga objavili, je tak, ker hočemo s storitvijo lektoriranje izraziti podporo tistim, ki se trudijo pridobiti visoko izobrazbo. Veseli smo, ko opravljamo lektoriranje diplomskih nalog. Ker nudimo lektoriranje in prevajanje, opravimo še prevod povzetka v angleški jezik. Kakor je pri storitvi lektoriranje cena lektoriranja besedil dobra, je podobno tudi pri prevajanju.