Lektoriranje diplomskih nalog je tu res izredno poceni

Lektoriranje je potrebno, saj z lektoriranjem dejansko ščitimo slovenski jezik. Za tiste tekste, ki morajo biti javno objavljeni, je lektoriranje obvezno. Če to ne bi bilo tako, bi avtorji hote ali nehote v slovenski jezik vsilili narečne izraze in pogovorne oblike. To bi bilo zelo slabo, saj bi s tem kakovost slovenskega jezika upadla in lahko bi prišlo tudi do nerazumevanja pomenov tistih bralcev, ki bi prišli iz drugih narečnih območij, kot bi bil avtor.

lektoriranje in tehnični pregled

Lektoriranje diplom je obvezno, ker je diplomska naloga javno delo

Tudi lektoriranje diplom je obvezno, ker gre tudi tu za javne tekste. Ker pa je lektoriranje diplomske naloge obvezno, pa to seveda pomeni tudi izdatek za študenta, ki se znajde pred diplomiranjem. Cena za lektoriranje je pri marsikaterem ponudniku zelo visoka. Kot da to še ni dovolj, študenti potrebujejo lektoriranje in tehnični pregled, ker imajo fakultete pravilo, da morajo biti vse diplomske naloge v uniformni obliki. In študenti pogosto potrebujejo lektoriranje in prevajanje, ker je na skoraj vseh fakultetah v Sloveniji obvezen tudi povzetek diplomske naloge v angleščini. Da pa bi to študent napisal, mora imeti visoko stopnjo znanja v tem tujem jeziku. Ker pogosto ni tako, študenti potrebujejo še prevajalca. In tu gre že za trojni strošek v okviru diplomske naloge. Cena za lektoriranje in druge spremljajoče storitve je pri nas ugodna.

PREVERITE CENIK LEKTORIRANJA

Lektoriranje pri nas je za študente ugodno

Ker se zavedamo, da je lektoriranje za študente občuten strošek, smo se odločili, da jim ponudimo res ugodno ceno za lektoriranje, ki je v času pisanja tega članka najnižja v državi. Spoštujemo namreč prizadevanja študentov za pridobitev izobrazbe, saj smo bili sami nekoč na istem. Ugodna cena za lektoriranje je neke vrste naš prispevek oziroma izraz simpatije do študentov. Prednost lektoriranja diplom pri nas pa je tudi ta, da študentom ponujamo celovito storitev. Tako nudimo lektoriranje in tehnični pregled ali pa lektoriranje in prevajanje diplomskega povzetka v angleščino. To je prednost, saj je dokaj stresno, če mora študent poiskati lektoriranje pri enem ponudniku, prevod pri drugem in urejanje naloge pri tretjem. Če se študentu mudi, je koordiniranje vseh treh izvajalcev pravi napor. Pri nas pa tega ni, saj ob lektoriranju nudimo še vse druge povezane storitve.

Lektoriranje diplom pri nas ni agresivno

Kolikor smo uspeli zaslediti, številni lektorji lektoriranje izvajajo agresivno. Kaj to pomeni? Popravkov pri lektoriranju diplom je v okviru agresivnega lektoriranja preveč. To pomeni, da se lektor zadeve loti puristično in popravlja celo vrsto stvari, ki niso potrebne, in to z izgovorom, da zadeve izboljšuje. Toda takšno lektoriranje je dejansko zatrtje individualnega jezikovnega stila avtorja, saj agresiven lektor vsili lasten jezikoven stil. V okviru našega lektoriranja in prevajanja agresivnega pristopa ni. Lektoriranje in tehnični pregled diplomske naloge morata biti namreč opravljena tako, da ohranimo avtorjev stil neokrnjen.

lektoriranje in prevajanje

Lektoriranje pri nas je korektno

Nekorektno lektoriranje pomeni lektorjev »izlet« v strokovno besedišče. Tovrstno lektoriranje diplom je še hujše in bolj neprimerno, kot je agresivno lektoriranju diplom. Agresivni lektorji so običajno dobro podkovani lektorji, ki so nekoliko preveč gorečni pri svojem delu. Nekorektno lektoriranje diplom pa je zelo škodljivo, saj lektor nikoli ne more tako dobro poznati strokovnega besedišča kot avtor naloge, ki je tik pred tem, da diplomira in postane kvalificiran strokovnjak na svoje področju. V okviru našega lektoriranja in prevajanja v strokovno besedišče ne posegamo. Lektoriranje in tehnični pregled diplomskih nalog namreč nikakor ne smeta povzročiti vsebinskega spreminjanja. To je največja napaka, ki se v okviru lektoriranja lahko zgodi. Pomembno je, da je z vidika vsebine lektoriranje diplom neopazno.