Lektoriranje v najkrajšem možnem času

Lektoriranje je zahtevno delo, saj je slovenščina jezik, ki ima v primerjavi z drugimi jeziki dokaj rigorozna pravila. V slovenskem jeziku je torej na področju ločil le malo oziroma tako rekoč nič svobode: vse je določeno in izračunano. To je seveda trn v peti piscem, ki jezikovnih pravil niso tako vešči, saj jih le-ta ovirajo pri kreativnosti. Zato pri lektoriranju v slovenskem jeziku pogosto najdemo veliko napak, ki so v veliki meri posledica prizadevanj manj veščih piscev, da bi se svobodno izražali. Koristno je, da je tisti, ki izvaja lektoriranje, vešč pisec, saj na takšen način bolje razume avtorja in lektoriranje besedil prilagaja njegovemu stilu. V našem podjetju nudimo prevajanje in lektoriranje slovenskega in angleškega jezika. Za študente najugodneje izvedemo lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge, kar dejansko pomeni, da opravimo lektoriranje in tehnični pregled naloge.

Lektoriranje je potrebno za zaščito jezika

lektoriranje in prevajanjeLektoriranje besedil je obvezno za zaščito slovenskega jezika. Če lektoriranje za javno objavljene tekste ne bi bilo obvezno, se bi slovenski jezik hitro spreminjal in popačil, saj bi vanj vdirale slabe jezikovne navade in tudi narečne posebnosti piscev. Tako jezik ne bi bil več standardiziran. Čeprav je lektoriranje besedil obvezno, pa se včasih zgodi, da v slovenski jezik vdre kakšen tujek, ki se v njem tako zakorenini, da ne pomagajo niti združeni napori slovenistov in še tako natančno lektoriranje. Tak primer je t. i. poslovni trpnik (pasiv), ki je jezik slovenskih birokratov. Poslovni pasiv je v slovenščino, ki ji trpnik sicer ni naraven, vdrl predvsem iz nemščine, ki ljubi pasiv. Tako je slovenski jezik s poslovnim trpnikom nepopravljivo skažen, saj so tega slovenisti zdaj (hočeš, nočeš) dopustili.

Lektoriranje besedil za študente je pri nas cenovno izredno ugodno

Lektoriranje za študente je bilo v času nastanka tega teksta cenovno najugodnejše pri nas. Naše podjetje ne izvaja zgolj lektoriranje diplom, ampak se ukvarja s prevajanjem in lektoriranjem, tako da lahko študentom omogočimo prevod ali lektoriranje diplomskega povzetka v angleškem jeziku. Na drugi strani se lahko študenti pri nas odločijo za lektoriranje in tehnični pregled, kar dejansko pomeni lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge. Na fakultetah poleg obveznega lektoriranja besedil namreč zahtevajo, da naloga ustreza internim oblikovnim standardom, saj se zavzemajo za uniformnost diplomskih, magistrskih in doktorskih del. Lektoriranje besedil je za študente pri nas najcenejše v državi, ker je to izraz našega spoštovanja do študentov, saj smo tudi sami izkusili naporen študentski staž, zato vemo, da pot do izobrazbe ni lahka. Če torej potrebujete ugodno lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge oziroma lektoriranje in tehnični pregled, vas vabimo, da se nam oglasite.

Lektoriranje izvedemo izredno hitro

Lektoriranje redkokje poteka tako hitro kot pri nas. Hitro lektoriranje je mogoče, ker smo izkušeni in utečeni v delo lektoriranja besedil. Kdor je razgledan, dobro podkovan in opravlja svoje delo vsak dan, bo prevajanje in lektoriranje opravil hitreje kot njegov konkurent, ki se s tovrstnimi odlikami ne ponaša. Zaradi sposobnosti hitrega lektoriranja smo v preteklosti rešili že marsikatero časovno stisko in delo opravili v tako kratkem času, da si stranka ni upala niti predstavljati, da bi bilo to lahko mogoče. Seveda pa se potrudimo, da sta lektoriranje in oblikovanje diplomske naloge oziroma lektoriranje in tehnični pregled opravljena kar najhitreje, četudi niste v časovni stiski. Z delom prav nikoli ne odlašamo in se ga lotimo takoj, saj se nikoli ne ve, koliko dela utegnemo dobiti jutri.

Lektoriranje besedil za vse stranke!

Seveda pri nas prevajanje in lektoriranje ne izvajamo le za študente, ampak so dobrodošle stranke prav vseh stanov. Tudi za stranke, ki niso študenti, lektoriranje besedil izvedemo cenovno zelo ugodno. Kar se tiče hitrosti storitve pa ni v primerjavi s študenti prav nobenih razlik: delo opravimo v najkrajšem možnem času in po potrebi rešujemo časovne stiske.

lektoriranje in tehnični pregled