Temeljna plošča - toplotna izolacija in hidroizolacija

Nepogrešljiva pri pasivnih hišah

Toplotni ovoj hiše naj ne bi bil prekinjen na nobenem mestu - potekal naj bi celovito od strehe do tal. Dobra izolacija hiše se torej začne že pri tleh. Prav tovrstna izolacija pa zahteva največ previdnosti in premišljenosti, saj pozneje nimamo več dostopa do temeljev. Če želimo preprečiti uhajanje toplote skozi tla, se raje kot za pasovne temelje odločimo za toplotno izolirano plavajočo temeljno ploščo. Ta je še posebej nepogrešljiva pri energetsko varčnih hišah oz. pasivnih gradnjah. Odločitev za plavajočo temeljno ploščo prinaša s seboj številne prednosti: gradnja le-te je cenejša, hitrejša in enostavnejša, manj je izkopavanja in opaževanja, morebitno posedanje je bolj enakomerno.
Pod plavajočo temeljno ploščo lahko položimo le toplotno izolacijo z zadostno deklarirano tlačno trdnostjo, ki bo na dolgi rok prenesla velikanske obremenitve. Tem zahtevam ustrezajo izolacijske plošče FIBRANxps in FIBRANxps SEISMIC (za uporabo na potresno ogroženih področjih kot del temeljne blazine SEISMIC).
Kljub temu, da se plavajoča temeljna plošča vse pogosteje uporablja pri montažnih in pasivnih hišah, pa ima marsikdo pomisleke zaradi potresne ogroženosti na območju Slovenije. S tem problemom se je podjetje Fibran intenzivno ukvarjalo in testiralo temeljenje na toplotno izolacijskih podlagah. Izkazalo se je, da tovrstno temeljenje ni problematično oz. lahko celo doprinese k večji varnosti v primeru potresa.

SEISMIC temeljna blazina

Temeljna blazina SEISMICSEISMIC temeljna blazina podjetja Fibran Nord d.o.o. je toplotno izolirana temeljna plošča s potresno varno zasnovo.
Gre za kompozit armiranobetonske temeljne plošče in SEISMIC toplotne izolacije, ki se izkaže kot odličen način temeljenja pasivnih in energetsko varčnih hiš.
V primeru dvoslojne toplotne izolacije pri temeljni blazini SEISMIC se med ti dve plasti nalepi dvostransko samolepilna hidroizolacija temeljne plošče. V primeru suhega in odcednega terena zadostuje enoslojno nameščena hidroizolacija temeljne plošče na izolativni material FIBRANxps SEISMIC. Celoten postopek izvedbe temeljne plošče po principu temeljne blazine SEISMIC, vključno z izdelavo tamponske podlage, opaža, toplotne izolacije in hidroizolacije temeljne plošče, si lahko ogledate na naši spletni strani.

Temeljna blazina SEISMIC predstavlja nov pristop k gradnji temeljnih plošč na potresno ogroženih območjih. V primeru potresa bo gibanje podnožja objekta kontrolirano, kar preprečuje nastanek gmotne škode na samem objektu. Debelino in nosilnost temeljne blazine prilagajamo posamezni stavbi po navodilih statika, saj jo lahko na ta način optimalno obvarujemo pred potresnimi aktivnostmi. Novogradnja bo poleg tega varna pred vdorom vode in izgubo dragocene toplote skozi tla. S povsem praktičnega vidika pa se SEISMIC temeljna blazina ponaša z izredno nizko ceno glede na doseženo učinkovitost ter enostavnostjo izvedbe.


Fibran Nord d.o.o. | Temeljna blazina SEISMIC predstavlja novost pri izdelavi temeljnih plošč - povezave na našo stran: