Prevajanje angleščine na skoraj vseh jezikovnih področjih

Prevajanje angleščine je pri nas ugodno tako, kot vse druge storitve. Pri tem je pomembna cena prevajanja iz angleščine, ki je pri nas konkurenčna. Poleg tega je pomembna tudi hitrost izvedene storitve, ki je pri nas nadpovprečna. Prevajanje iz angleščine tako izvedemo zelo hitro.

Pogosto izvedemo prevod in lektoriranje v 24 urah. Stranke, ki nas poznajo, nas pogosto priporočajo sorodnikom, znancem, prijateljem in poslovnim partnerjem, saj se zavedajo, da je storitev pri nas lahko bliskovita, če je to potrebno. Priporočilo od ust do ust je vedno najboljša možna reklama.

prevajanje besedila

Cena prevajanja iz angleščine je pri nas enotna

Ena od naših prednosti pred konkurenco je cena prevajanja iz angleščine. Ne glede na to, kako vsebinsko zahtevno je prevajanje angleščine, vam bomo v vseh primerih zaračunali enako. To pomeni, da je cena prevajanja iz angleščine enaka, če gre denimo za prevajanje besedila osebne pogovorne korespondence ali pa zahteven strokovni tekst.

Razlog za enotno ceno prevajanja iz angleščine je v tem, da ta tuji jezik obvladamo tako dobro, da nam je popolnoma vseeno, katero tematiko prevajamo. Pri tem pomaga tudi splošna razgledanost naših prevajalcev, ki osnovno poznavajo številna jezikovna področja, zato se zelo redko zgodi, da prevajanje angleščine zavrnemo zaradi nepoznavanja strokovnega področja. Edino področje, ki ga do zdaj nismo sprejeli, je denimo področje botanike, ki je zaradi izrazoslovja zelo specifično in je tudi težko priti do jezikovnih baz s tega področja.

prevajanje iz angleščine

Prevajanje iz angleščine je na osnovnem nivoju dokaj enostavno

Prevajanje angleščine je nuja, saj je angleščina v sodobnem svetu postala t. i. lingua franca. Vse več ljudi je, katerih materni jezik ni angleški, a se z njem sporazumevajo s tujci, ki prav tako nimajo tega jezika za materni jezik.

Angleški jezik je dejansko eden najmlajših jezikov na svetu, saj je nastal komaj pred približno 700 leti. Najprej so Anglijo zavojevali Sasi in izrinili ali pobili keltsko prebivalstvo. Nekaj stoletij kasneje so jih nadvladali novi osvajalci, Normani, ki so bili Vikingi, ki so nekaj stoletij živeli na področju Francije in tudi prevzeli francoski jezik in delno tudi francoske navade. Zato se je na angleškem dvoru še stoletja govorilo francosko.

Nastala je težava, ker so se poraženci in osvajalci le težko razumeli. Sasi so namreč govorili jezik, ki je še najbolj podoben današnji nemščini, Normani pa francosko. Angleščina je bila kompromis med tema dvema ljudstvoma, zato danes v njej opažamo prvine iz romanskega in germanskega govornega področja.

Elementarno prevajanje iz angleščine zato ni težko, ker je angleška slovnica izredno enostavna. Ni spolov in ni končnic samostalnikov. Edini pravi slovnični izziv za Slovence je dvanajst angleških časov, saj smo v slovenščini vajeni štirih, od katerih pravzaprav uporabljamo samo tri. V angleščini sestavljamo kombinacije besed: pogosto tako, da samostalnike zapišemo in uporabimo kot pridevnike. Zato je prevajanje angleščine v primeru pogovornega jezika sila enostavno, saj iz tako enostavno »zloženih« besed zlahka oblikujemo poved v slovenskem jeziku.

prevajanje iz angleščine cena

Prevajanje angleščine na višjem nivoju je zahtevno

Zgodba pa se spremeni, če imamo opravka s strokovnimi oz. bolj zapletenimi teksti, kot so pogovorni. V tem primeru mora imeti tisti, ki opravlja prevajanje angleščine, veliko znanja, da dojame pomene stavkov oz. povedi.

Tisti, ki denimo študirajo in angleškega jezika ne obvladajo prav dobro, pogosto tožijo, da ob poizkusu prevajanja iz angleščine zapletenih konstrukcij v povedih študijske literature ne razumejo. »Krivec« za to je prav enostavna slovnica. Res je, da je slovnica, ki je tako zapletena in dodelana, kot je v slovenskem jeziku, neprijetna za učenje že za rojene slovenske govorce, kaj šele za tujce, ki se slovensko učijo.

Toda po drugi strani nam je slovnica s svojimi števili, skloni, spoli končnicami in drugimi slovničnimi prvinami v pomoč, da tedaj, ko slovnico dobro obvladamo, razmeroma enostavno razberemo pomene v tekstu in s tem razumemo, kaj nam je avtor želel sporočiti.

Če pa je slovnica enostavna, kot je v angleškem jeziku, je razumevanje in prevajanje besedila lahko zelo zahtevno, saj zaradi sila enostavne slovnice ni toliko usmeritev, ki bi nam pomagale pri razumevanju oz. prevajanju angleščine. Res pa je, da nam je tedaj, ko enkrat jezik obvladamo in ga »vzamemo« za svojega, relativno vseeno, ali je slovnica zapletena ali elementarna. Žal nekateri ljudje nikoli ne pridejo do takega nivoja znanja, zato pri prevajanju iz angleščine potrebujejo pomoč.

lektoriranje v 24 urah