Priprava zraka pnevmatika in regulator tlaka zraka

Regulator tlaka, običajno imenovani ventili za zmanjšanje tlaka, vzdržuje konstanten izhodni tlak v sistemih s stisnjenim zrakom, ne glede na spremembe vhodnega tlaka ali izhodnega pretoka. Regulator tlaka zraka je poseben razred ventila, ki vsebuje sestavne dele za polnjenje, zaznavanje, aktiviranje in krmiljenje. Na voljo v mnogih konfiguracijah, ga je mogoče na splošno opredeliti kot regulator tlaka za splošne namene, regulator tlaka za posebne namene ali regulator tlaka za natančnost.

regulator tlaka

Regulatorji splošne uporabe imajo značilnosti pretoka in regulacije, ki ustrezajo zahtevam večine industrijskih naprav za stisnjen zrak. Takšni regulatorji zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in relativno enostavno vzdrževanje po konkurenčnih cenah. Natančni regulatorji so namenjeni za uporabo, kjer je treba regulirani tlak nadzorovati s tesnimi tolerancami. Takšni regulatorji se uporabljajo, kadar je rezultat postopka ali rezultati preskusa odvisen od natančnega nadzora tlaka.

Regulatorji za posebne namene imajo pogosto edinstveno konfiguracijo ali posebne materiale za uporabo s tekočinami, ki niso stisnjeni zrak. Konstrukcija regulatorja se lahko giblje od preproste do kompleksne, odvisno od predvidene uporabe in zahtev glede zmogljivosti.

Načelo delovanja in sestavni deli za zaznavanje, aktiviranje in krmiljenje pa so osnovni pri vseh izvedbah. Večina regulatorjev tlaka zraka uporablja vzmeti za nadzor nad pritiskom. Uporabljajo se vzmeti različnih velikosti, ki omogočajo regulacijo sekundarnega tlaka v določenih območjih.

regulator tlaka za posebne namene

Priprava zraka pnevmatika lahko zahteva bodisi bat ali membrano, da regulator tlaka zazna pritisk v spodnjem toku. Diafragme so na splošno bolj občutljive na spremembe tlaka in hitreje reagirajo. Uporabljati jih je treba tam, kjer so potrebne občutljive nastavitve tlaka (manj kot 0,04 psi). Na drugi strani so bati običajno bolj robustni in v določenem regulatorju velikosti zagotavljajo večje učinkovito območje zaznavanja.

Regulator tlaka je torej naprava, ki ob namestitvi na domači vodovodni sistem znižuje in uravnava tlak vode iz javnega vodovodnega omrežja. Izhodni tlak je na splošno previsok in preveč spremenljiv, da bi lahko vodo neposredno spustili v domači sistem. Ta serija regulatorjev tlaka ima možnost predhodne nastavitve. Regulator tlaka lahko s pomočjo gumba z indikatorjem nastavitve tlaka že pred namestitvijo nastavimo na željeno vrednost tlaka. Po namestitvi se bo tlak v sistemu samodejno prilagodil na nastavljeno vrednost. Notranji vložek, ki vsebuje vse sestavne dele za uravnavanje, je predhodno sestavljen kot »samozadostna enota«, kar olajša pregled in vzdrževalne postopke.

Priprava zraka pnevmatika in manometer za zrak

Manometer je lahko katera koli naprava, ki meri tlak. Če pa ni drugače kvalificirano, se izraz »manometer« najpogosteje nanaša posebej na cev v obliki črke U. Merjenje tlaka je analiza uporabljene sile s tekočino (ali plinom) na površini. Tlak se običajno meri v enotah sile na enoto površine. Instrument, ki se uporabljajo za merjenje in prikaz tlaka v sestavni enoti, se imenujejo merilnik tlaka, manometer ali vakuumski manometer. Manometer je dober primer, saj uporablja površino in težo tekočine za merjenje in označevanje tlaka. Prav tako je široko uporabljen prikazovalec Bourdon, mehanična naprava, ki meri in označuje in je verjetno najbolj znana vrsta merilnika.

merjenje tlaka z manometrom

Vakuumski manometer je manometer, ki se uporablja za merjenje tlakov, nižjih od atmosferskega tlaka v okolici, ki je postavljen kot ničelna točka. Večina merilnikov meri tlak glede na atmosferski tlak kot ničelno točko, zato to obliko odčitavanja preprosto imenujemo »merilni tlak«. Za zelo natančne odčitke, še posebej pri zelo nizkih tlakih, se lahko uporabi merilnik, ki kot ničelno točko uporablja popolni vakuum, pri čemer se odčitki tlaka v absolutnem merilu.

Priprava zraka pnevmatika je danes enostavna, saj pri S3C d.o.o. nudijo regulator tlaka zraka za vse vrste opravil.