Cena za lektoriranje je pri nas ugodna


Cena za lektoriranje je relativna zadeva. Po naših izkušnjah se cene v Sloveniji vrtijo nekje med 1 EUR in 6 EUR na 1500 znakov brez presledkov, kar znese eno lektorsko stran.

Kakšen je cenik za lektoriranje, je odvisno od ponudnika in njegove cenovne politike. Nekateri delajo manj oz. počasneje, drugi več in hitreje. Splošen trend je, da imajo prvi manj, drugi pa bolj ugoden cenik za lektoriranje. Ni pa nujno, da sta ti dve zadevi povezani. Gre lahko tudi za to, da nekateri svoje delo vrednotijo bolj, drugi pa manj.

cenik za lektoriranje


Cena za lektoriranje pri nas, se razlikuje od stranke do stranke

Pred časom smo imeli v našem podjetju takšno cenovno politiko, da je bil cenik za lektoriranje za študente, ki so naše najpogostejše stranke, pri nas najugodnejši na trgu. Cena za lektoriranje je bila enaka za vse ne glede na to, koliko se je komu mudilo oz. kakšno količino napak je v tekstu imel.

Zgodilo se je le to, da smo lektoriranje zaradi ogromne količine napak občasno zavrnili. Sčasoma pa smo ugotovili, da ta politika ni logična. Pogosto se je zgodilo – še posebej v času, ko je bilo ogromno povpraševanja, kar je običajno poleti (junija ter v drugi polovici avgusta in v septembru) – da smo morali stranke zavrniti, ker smo bili zasuti z delom.

Potem pa se je nekajkrat zgodila situacija, da je tu in tam kakšna stranka rotila, naj ji lektoriramo in naj bo cena za lektoriranje zato višja. Zato smo nekaj časa delali tako, da smo pustili določeno kvoto časa za stranke, ki so potrebovale t. i. urgenco.

lektoriranje v 24 urah


Cena za lektoriranje je pri nas pravična

Še kasneje pa smo v celoti spremenili cenovno politiko, saj smo ocenili, da je tako bolj logično in pravično. Obstajajo stranke, ki se potrudijo in dokončajo diplomsko ali magistrsko nalogo predčasno – takrat, ko je t. i. nizka sezona. Take stranke nam omogočajo kruh čez celo leto in ne samo v tako imenovanih špicah sezone, zato menimo, da je bolj pravično, da imajo take stranke nizko ceno za lektoriranje.

Na drugi strani določene stranke potrebujejo lektoriranje v zadnjem trenutku, kar je za nas gotovo stresno. V taki situaciji se nam zdi prav, da stranki računamo višjo cenovno postavko. Dogaja se tudi, da se neka stranka s svojim jezikom zelo potrudi in besedilo za seboj večkrat zbrano prevede ter odpravlja napake. V tem primeru mi z lekturo nimamo veliko dela.

Opažamo pa – glede na vrsto in tip napak, da nekatere stranke zagotovo za seboj ne preberejo niti enkrat. V takem primeru so napake zelo neugodne za popravljanje in tudi veliko jih je. Tudi v takih situacijah se nam zdi, da ni pravično, da bi bila cena za lektoriranje enaka za vse stranke.

lektoriranje


Cenik za lektoriranje je pri nas informativne narave

Cenik za lektoriranje na naši spletni strani prikazuje zgolj najnižjo možno ceno za lektoriranje. Kot piše v opombah pod cenikom, se strošek lekture opredeli pri vsaki stranki oz. tekstu posebej. Pri tem se upošteva različne dejavnike, ki smo jih opisovali že v zgornjem razdelku.

lektoriranje zaključnih del


Lektoriranje v 24 urah za tiste v časovni stiski

Naša velika posebnost oz. specialnost je v tem, da lekture izvedemo zelo hitro. Če se vam mudi in potrebujete lektoriranje v 24 urah, vas najverjetneje ne bomo zavrnili. Delo lahko izvedemo celo hitreje, vendar to ni pravilo, saj je vedno odvisno od kakovosti jezika oz. dolžine naloge.

Jasno je, da lektoriranje v 24 urah ni mogoče v primeru zelo dolgih diplomskih nalog ali magistrskih del ali doktorskih disertacij, saj to onemogoči količina teksta. Če pa je lektoriranje v 24 urah mogoče opraviti, smo zagotovo mi tisti, ki bomo to lahko izvedli, pa četudi bodo vsi drugi rekli, da tega ne zmorejo.

Ne poznamo namreč hitrejših izvajalcev od nas. Ob tem pa je seveda potrebno poudariti, da je cena za lektoriranje v 24 urah seveda najdražje, saj gre za urgentno delo, ki od lektorja zahteva veliko napora in ga izpostavi stresu.

Zato vam priporočamo, da se situacijam, ko imate takšno urgenco, absolutno ognete, če se jih le lahko. Lektorju bo zagotovo prijetneje delati, če bo imel na razpolago več časa in tudi cenovno se vam bo posel bolje izšel. Res pa je, da je včasih kljub trudu in predčasnim ukrepom takim situacijam težko izogniti, saj vedno ni vse odvisno od nas oz. se zadeve v življenju zasukajo nepredvidljivo.

lektorstvo