Pošlji povpraševanje

Novi dimniki

Dimnik je nepogrešljiv konstrukcijski element vsake stanovanjske hiše in je sestavni del ogrevalnega sistema. Primarna naloga vsakega dimnika je odvajanje plinov vstran od kurlinih naprav. Pri načrtovanju novega je potrebno poskrbeti, da se plini pri dvigovanju po dimniku preveč ne ohladijo, saj v tem primeru ne bi dosegli ozračja. V načrtu je potrebno določiti tudi pravo višino dimnika, saj je od nje odvisen vlek dimnika. Višina le-tega ne bo odvisna samo od nagiba strehe, pač pa tudi od ostalih stavb in od vrste kurjave. Nov dimnik, ki bo služil v ogrevalnih sistemih na trdo ali tekoče gorivo bo nekoliko višji, kot tisti, ki bo služil v ogrevalnem sistemu na plin. Pri načrtovanju pa moramo vsekakor paziti na požarno in sanitarno varnost.

Nov dimnik in tuljava

Izdelava inox dimnika

Izdelava dimnikov

Pri procesu gradnje hiše ljudje premalo pozornosti namenimo izdelavi dimnika. Izdelava dimnika ni enostaven proces. Preden se zanj odločimo, moramo vedeti, s kakšnim tipom kurjave bomo greli. Poleg tega moramo pri izdelavi dimnika paziti tudi na to, kakšen bo vlek novega dimnika. Zmotno je mišljenje, da bo z velikostjo dimnika naraščal tudi vlek. Vlek je namreč odvisen od višine in nagiba strehe ter od okoliških stavb. Na podlagi vseh teh podatkov bo projektant dimnika izračunal optimalno višino za vaš dimnik, ki bo potem imel tudi optimalen vlek, hkrati pa bo tudi požarno in sanitarno varen. Izdelava dimnika je torej tehnično zelo zahteven proces, ki zahteva strokoven pristop. Izdelavo dimniške tuljave je možno naročiti pri zato specializiranem podjetju. Seveda pa moramo vsak dimnik tudi primerno vzdrževati. Tukaj najprej pomislimo na čiščenje. Nujno je, da ga opravi za to usposobljena oseba - dimnikar. Na koliko časa je dimnik potrebno čistiti je odvisno od vrste kurjave. Če kurimo s trdimi ali tekočimi gorivi je priporočljivo, da dimnik čistimo enkrat na mesec, pri plinastih gorivih pa je dovolj, če dimnik čistimo enkrat na kurilno sezono.

Preberite več o gradnji dimnikov >>