Kako spodbujati otrokovo samostojnost?

Eno izmed največjih daril, ki jih lahko dajo starši svojemu otroku, je občutek samostojnosti. Zaupanje vase in v svoje sposobnosti je veščina, ki globoko zaznamuje človeka v vseh obdobjih in področjih obstoja. Privzgajanje avtonomnosti se začne že zrana in velikokrat se morajo starši soočiti z lastnimi strahovi, preden so sposobni z vzgledom, pa tudi vzgojnimi prijemi voditi otroka k večji samostojnosti.

Dodelitev več odgovornosti krepi občutek samozavesti

Osnova trdnega občutka samostojnosti je samozavest, zaupanje, da smo sposobni poskrbeti zase in sami reševati svoje težave. Brezpogojna ljubezen, ki jo otrok dobi od staršev, mu daje dovoljenje, da poskuša nove stvari. Poskušanje novih stvari pa vodi do prevzemanja več odgovornosti. Na tej stopnji se začenjajo največje razlike v vzgojnih prijemih staršev. Eni poskušajo otroka zavarovati pred svetom, opravljajo stvari zanj, misleč, da otrok sam ni sposoben, oziroma mu hočejo s tem pričarati zares brezskrbno otroštvo. Drug način vzgoje pa vključuje otroka v svet odraslih – po svojih sposobnostih, seveda – otroku se od malega dodeljujejo naloge, ki jih mora izpolnjevati,  spodbuja se, da čim več stvari naredi sam. Dober primer take vzgoje je, da otroka zadolžimo za igrače, ki jih mora vsak dan pospraviti v svojo sobo, da se sam obuva in oblači ter da pomaga (po svojih močeh) pri gospodinjskih opravilih.

otroška sobaOtroška soba Alples

Lasten prostor – soodločanje glede otroške sobe

Otrok rabi tudi lasten prostor, kamor se lahko umakne, če želi biti sam. Lastna otroška soba je tako zelo pomembna, ko začenja razvijati svojo samostojnost in neodvisnost od staršev. Ključno je, da otrok tak prostor ima in da mu starši dovolijo, da ima tukaj več avtonomnosti in pravice odločanja kot drugod po stanovanju. Tako vedenje se lahko vzpodbuja tudi že pri iskanju ideje za otroško sobo, pri njenem opremljanju. Seveda starši pri tem pazijo, da se izbere otroška soba z elementi, ki so varni in hkrati primerni za otroka, vendar pa lahko otrok aktivno sodeluje s predlogi glede izbire barv in ostalih dekorativnih elementov. Na primer, otroška soba Alples ustreza vsem visokim kriterijem otroške sobe, obenem pa njena zasnova omogoča široko paleto kombinacij elementov. Starši tako presodijo, kakšen tip otroške sobe je primeren za njihovega otroka, potem pa v proces načrtovanja vključijo še otroka, saj bo navsezadnje v tej sobi največ časa preživel prav on. Sočasno pa s takim vedenje sporočajo otroku, da cenijo njegovo mnenje, kar je pomemben vidik privzgajanja samozavesti.

PREBERITE SI VEČ O NAČRTOVANJU OTROŠKE SOBE

Reševanje problemov in izleti v neznano

Soočanje s problemi je še en način, ki pokaže, kako starši obravnavajo otroka. Če sami rešujejo vse probleme, na katere naleti otrok, ne da bi mu dali priložnost, da poskusi sam, mu s tem delajo medvedjo uslugo. Bolje je, da so ob otroku, ko ta naleti na problem, se z njim pogovorijo, mu celo nakažejo rešitev ali dve ter ga nežno usmerjajo skozi proces reševanja problema. Sčasoma, ko postaja otrok vse bolj samozavesten, sploh pa pozneje v najstniških letih, naj bi starši vse manj usmerjali otroka s predlaganimi rešitvami, vendar ga pri odločanju aktivno soočali s posledicami odločitev. S tem se otrok, še bolj pa mladostnik uči, da njegove odločitve ne vplivajo zgolj na njegovo življenje, temveč tudi na ostale ljudi.

Najboljši način za privzgajanje samostojnosti pa so seveda izleti v svet brez staršev. Zadnje čase je vse več takih kratkih izletov organiziranih že v okviru vrtca in šole, ko otrok sicer v varnem zavetju vzgojiteljic in prijateljev raziskuje svet brez staršev. Za nekatere otroke (in starše) predstavlja že tak izlet pravo preizkušnjo, vendar so prav te nujne za razvoj samostojnosti. Podobno počitnice pri sorodnikih v drugem kraju spodbujajo raziskovanje sveta in drugačnega načina življenja, kar postane dragocena izkušnja pri razvoju otroka v samostojno osebo.