Toplotne črpalke za ogrevanje vašega doma

Toplotne črpalke so tudi pri nas vse bolj razširjena rešitev za ogrevanje doma ter pripravo tople sanitarne vode. Glavni razlog je njihova varčnost, saj toplotne črpalke za ogrevanje stavb črpajo energijo iz okolja (zraka, podtalne vode ali zemlje), s pomočjo električne energije pa to energijo dvignejo na višjo temperaturno raven in oddajo toploto v ogrevalni sistem. V primerjavi z ogrevanjem na fosilna goriva so črpalke kar do petkrat učinkovitejše. Toplotne črpalke za ogrevanje pomagajo tudi zniževati emisije toplogrednega CO2, saj neposrednih emisij tega plina praktično ni, zato obenem veljajo za izjemno ekološki način ogrevanja.

Črpalke zagotavljajo nizke stroške za ogrevanje našega doma in hkrati omogočajo tudi možnost hlajenja. Za delovanje toplotne črpalke je res potrebne nekaj električne energije, vendar nimamo nikakršnih stroškov z gorivom. Nekaj pa prihranimo tudi pri gradnji: ne potrebujemo velike kurilnice, kotlovnice ali drvarnice, saj sta notranja enota in zalogovnik dokaj majhna in ju lahko postavimo skorajda kamor koli.

KAKO DELUJE TOPLOTNA ČRPALKA?

Glede na vir toplote ločimo toplotne črpalke zrak-voda, voda-voda in zemlja-voda. Pri Atlas Tradingu vam ponujamo vrhunske ogrevalne naprave Vesttherm. Da boste od črpalke dobili največ, vam bomo pomagali pri izbiri najprimernejše.

Toplotne črpalke za centralno ogrevanje

Toplotno črpalko lahko priklopimo tudi na sistem centralnega ogrevanja, ki predstavlja odlično rešitev tako za ogrevanje celotnega objekta kot za pripravo tople sanitarne vode. Sistem centralnega ogrevanja temelji na fizikalnem zakonu, po katerem voda, segreta v kotlu, postaja lažja, in se po ceveh, povezanih s kotlom, preko radiatorjev širi v druge prostore. Segreta voda se širi, ohlaja, postaja težja in se zato vrača h kotlu, kjer se ponovno segreje. Centralno ogrevanje s toplotno črpalko nam omogoča večje udobje in bolj ekonomično ogrevanje hiše.

toplotna črpalka Thermiatoplotne črpalke za centralno ogrevanje

Za centralno ogrevanje s toplotno črpalko vam Atlas Trading priporoča toplotno črpalko zrak-voda proizvajalca Thermia Atec. Zrak je namreč neizčrpen vir toplote, hkrati pa je na voljo povsod. Tudi pri zunanji temperaturi do -20 °C vam bodo najsodobnejše toplotne črpalke za ogrevanje zrak-voda omogočale primerno centralno ogrevanje vaše hiše.