Pošlji povpraševanje

Izobraževanje za uspešno vodenje podjetja, tima in poslovnega sestanka

Izobraževanje za uspešno vodenje pomaga vodji pri razvoju vodstvenih veščin in sposobnosti ter uresničevanju delovnih ciljev. V podjetju Veg&Sam d. o. o. smo prepričani, da se uspešnega vodenja da naučiti, zato smo ustanovili izobraževanje za uspešno vodenje podjetja - Akademijo vodenja. Izobraževanje spodbudi vodjo k napredku in poglabljanju veščin ter obsega tehnike:

 • uspešne komunikacije
 • upravljanja sebe
 • delegiranja
 • dobrega obvladovanja in upravljanja s časom
 • učinkovitega reševanja konfliktov
 • motiviranja posameznikov ter ekip

Izobraževanje za uspešno vodenje podjetja

Izobraževanje za uspešno vodenje podjetja - Akademija vodenja Evolve

Izobraževanja, kot sta “Izobraževanje za uspešno vodenje tima” ali “Izobraževanje za uspešno vodenje poslovnega sestanka”, pripomorejo k boljši učinkovitosti dela, večji produktivnosti ter izboljšanemu zadovoljstvu na delovnem mestu. Izobraževanje za vodenje podjetja Evolve obsega 13 ključnih modulov, ki bodo vodjo opremili s tehnikami, znanjem ter pozitivno miselnostjo. Nekateri izmed modulov so:

 • Asertivna komunikacija

Izobraževanje za uspešno vodenje podjetja nudi učenje asertivne komunikacije, kjer gre za odkrito, spoštljivo izražanje svojih čustev, stališč in mnenj. Asertivna komunikacija je ključen del poslovne komunikacije, saj pripomore k pristnemu odnosu ter predstavlja ravnotežje med pasivno in agresivno komunikacijo.

 • Praktična psihologija vodenja

Praktična psihologija vodenja zahteva veliko mero samoopazovanja in samoodgovornosti. Odlični lastnosti, s katerima vodje spoznajo svoja stališča, prepričanja, sta najbolj učinkoviti v težavnih situacijah. Izobraževanje za uspešno vodenje zaposlenih s poznavanjem psihologije vedenja omogoči vodji in zaposlenim optimalno delovanje ter razvoj v delovnem okolju.

 • Delegiranje

Izobraževanje za vodenje organizacije uči delegiranja, metode dela, s katerim vodja zaposlenim razdeli naloge na optimalen način. Vodja skozi izobraževanje bolje spozna postopek delegiranja, ki se začne z načrtovanjem, organizacijo, usklajevanjem in konča s preverjanjem.

Izobraževanje za uspešno vodenje tima

 • Timsko delo

Timsko delo predstavlja ključ do uspešnega sodelovanja ter hitrejšega reševanja problemov. Izobraževanje za uspešno vodenje tima uči zaposlene, kako izmenjevati izkušnje, znanje ter reševati probleme skozi raznolikost mnenj.

 • Moč pohvale in vloga kritike

Sposobnost pravilne pohvale in kritike je ena izmed spretnosti, ki se jo vodja nauči med izobraževanjem za uspešno vodenje podjetja. S pristno pohvalo izrazi zaupanje in vpliva na samozavest zaposlenega. Namen spoštljive, taktne in iskrene kritike pa je spodbujanje večje samostojnosti.

 • Motivacija in dvig zavzetosti in samoiniciativnosti

Izobraževanje za vodenje in motivacija zaposlenih vodji omogočita vpliv na dejanja, razmišljanje in delo zaposlenih, ne da bi pri tem izkoriščali svojo moč. Gre za proces spodbujanja, motivacije, zaupanja in pogoste komunikacije.

 • Koncept uvajanja sprememb – kako ustvariti nove navade?

Koncept uvajanja sprememb uči, kako v poslovnem svetu sprejeti spremembe na pravilen način, saj bodo le tako prinesle dobre rezultate. Uvajanje sprememb, kot je sprememba poslovnega modela, je uspešna le, če je izvedena v celoti. 

Izobraževanje za uspešno vodenje organizacije vodjo pouči, kako se organizirati in predviditi reakcije vnaprej. S takšnim pristopom bodo spremembe lažje približali zaposlenim ter zgradili medsebojno zaupanje.

 • Medgeneracijske razlike ter medgeneracijska sinergijo in empatijo

Izobraževanje za vodenje in motivacija zaposlenih, vodji pomagata povezati različne starostne skupine zaposlenih z različnimi stališči, vrednotami, mnenji in odnosom do dela. Naloga vodje je, da s pomočjo izobraževanja za uspešno vodenje tima, uporabe posebnih tehnik in primerne komunikacije spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, empatijo ter razumevanje.

Izobraževanje za uspešno vodenje poslovnega sestanka

Izobraževanje za uspešno vodenje poslovnega sestanka - vodenje in obvladovanje sestankov

Del akademije vodenja Evolve je tudi izobraževanje za uspešno vodenje poslovnega sestanka - Vodenje in obvladovanje sestankov. Zdi se, da bi uspešen vodja moral vedeti, kako izvesti optimalno zasnovan sestanek toda žal temu ni vedno tako.

Kot vseh drugih veščin se lahko skozi izobraževanje za vodenje sestankov vodja nauči, kako izvesti uspešen, efektiven sestanek. Sestanki so v podjetjih nujni za porazdelitev nalog in doseganje ciljev. Ste vedeli, da naj bi učinkovito zasnovan sestanek trajal le 30 minut? Pred sestankom je pomembno, da ima vodja jasen cilj sestanka. Jasno zastavljeni sestanki pomenijo inovativno razvijanje idej, medtem ko napačno vodeni sestanki zaposlene demotivirajo.

Izobraževanje za vodenje sestankov vodjo seznani s tehnikami za uspešno zastavljene predpriprave, cilje, teme in določitev ključnih vlog. Izobraževanje za uspešno vodenje podjetja ni namenjeno le vodjam, temveč s točno zastavljenimi moduli stremi k razvijanju in izpopolnjevanju celotnega podjetja.

Izobraževanje za vodenje zaposlenih