Pošlji povpraševanje

Kvalitetno izobraževanje mag. Gorazda Vertovška za kakovostnejše poslovanje vašega podjetja

Nenehno izobraževanje in stalno pridobivanje konkurenčnega znanja, je prednost s katero se lahko pohvali veliko število vodilnega kadra podjetij v Sloveniji. Vendar je pri pridobivanju znanja potrebno poskrbeti, da ga znamo po tem, ko smo ga vsrkali vase, tudi kakovostno in praktično uporabiti naprej. Tega se zaveda tudi mag. Gorazd Vertovšek, ki v okviru podjetja VEG&SAM ponuja možnost izobraževanja in treninga vodilnega kadra podjetji iz različnih industrij. V trenutno kapitalistično in tržno nasploh agresivno naravnanem okolju je za uspeh, znanje, ki vam ga mag. Gorazd Vertovšek lahko prenese, še posebej pomembno.

Gorazd Vertovšek promocija zdravja in varnosti

Mag. Gorazd Vertovšek poskrbi tudi za prijetno delovno okolje, ki je za uspešnost podjetja izjemnega pomena

Gorazd Vertovšek - magisterMag. Gorazd Vertovšek pri svojem delu poskrbi za izboljšanje vodenja sestankov vodilnega kadra, pripomore k boljši komunikaciji v podjetju in poskrbi za učinkovitejše vodenje projektov. Vse to se odraža v konkurenčnejšem podjetju, klima v podjetju pa je prijetna, saj mag. Gorazd Vertovšek poskrbi tudi za dober odnos med zaposlenimi in med zaposlenimi ter vodilnim kadrom, ki tako bolje in učinkoviteje prenaša informacije, delo v podjetju pa tako teče mirno in tekoče.

Mag. Gorazd Vertovšek se lahko pohvali s številnimi izkušnjami vodenja izobraževanj in različnih konferenc doma in v tujini. V zadnjih desetletjih je mag. Gorazd Vertovšek vodil različne projekte izobraževanj v slovenskih in tujih podjetjih, za podjetja pripravljal konference in seminarje ter tako ugodno vplival na delovanje podjetji. Zaradi obilice izkušenj, ki si jih je mag. Gorazd Vertovšek skozi leta usposabljanja in treningov nabral, mu strokovni kader izjemno zaupa, sam pa je pri svojem delu zelo uspešen.

Do kvalitetnega delovnega okolja s pomočjo treninga Gorazda Vertovška

Slovenska in tudi tuja podjetja mag. Gorazda Vertovška najemajo za pomoč in usposabljanje na področju komunikacije na delovnem mestu, vodenja in motivacije ljudi ter samega vodenja in ravnanja z ljudmi tako prispevajo k pomembnemu dejavniku uspešnosti podjetja: kvalitetnemu delovnemu okolju.