Pošlji povpraševanje

Gorazd Vertovšek in asertivna komunikacija

Gorazd Vertovšek je vodilni strokovnjak na področju asertivne komunikacije. Trening ASERTIVNOST, ki ga vodi mag. Gorazd Vertovšek, priporoča vrsto komunikacije z zaposlenimi, strankami in timi, ki je istočasno odločna in pravična, zato mag. Gorazd Vertovšek vzbuja veliko zanimanja med podjetji, ki želijo izboljšati svoje poslovne rezultate.

Gorazd Vertovšek nas uči, da je asertivna komunikacija več, kot le trening ali zgolj definirana sposobnost preko literature ali knjige. Mag. Gorazd Vertovšek ozavešča in uči vodilne ljudi v podjetjih, da znajo trdno stati za svojimi pravilnimi odločitvami na način, ki spoštuje pravice zaposlenih in podjetja.

Gorazd Vertovšek s svojimi delavnicami pomaga uspešnim podjetjem

Gorazd Vertovšek se zaveda, kakšne sposobnosti morajo imeti vodilni ljudje v podjetju, da bodo pravilno in uspešno vodili svoje zaposlene in poslovne procese skozi spreminjajoče poslovne čase.

trening asertivne komunikacije


Vodilni kadri, ki so osvojili asertivno komunikacijo s pomočjo knjig, literature in jo nadgradili s treningom, ki ga vodi mag. Gorazd Vertovšek, uspešno komunicirajo tako s svojimi sodelavci, kot tudi s svojimi strankami.

Gorazd Vertovšek preko treninga ASERTIVNOST udeležence delavnice nauči asertivne komunikacije, in vodstvenega ravnanja, ki je nadgradnja asertivne komunikacije, kar pomeni, da so tečajniki Gorazda Vertovška usposobljeni odločnega in pravičnega vedenja v vseh situacijah in da postane asertivna komunikacija del osebnosti vodilnih zaposlenih.

GORAZD VERTOVŠEK VODI MOTIVACIJSKE DELAVNICE

Gorazd Vertovšek je strokovnjak, ki pomaga podjetjem, da postavijo osnovne temelje za uspešno interakcijo in stabilne odnose znotraj podjetja ter trden odnos s strankami, poslovnimi partnerji na podlagi odločnih in poštenih poslovnih potez. Tako vodenje je po mnenju mag. Gorazda Vertovška pravilno in nujno za dolgotrajen in stabilen uspeh na stalno spreminjajočem se trgu.


Mag. Gorazd Vertovšek se zaveda, da le s pravičnim in odločnim vedenjem in karakterjem lahko podjetje vodi poslovne procese, upravlja s svojim človeškim virom in uspešno ter trajno sodeluje s trgom. Mag. Gorazd Vertovšek poleg treninga asertivne komunikacije zgrajene na strokovni literaturi priporoča tudi stalno izobraževanje preko knjig o pravičnih a odločnih načinih vodenja.

Gorazd Vertovšek