Pošlji povpraševanje

Izobraževanje za podjetja z delavnico asertivne komunikacije

Izobraževanje za podjetja predstavlja ključen dejavnik pri izboljšanju učinkovitosti zaposlenih, motivacije, pripadnosti, pridobivanju pozitivne naravnanosti in povečanju konkurenčnosti podjetja na trgu. V podjetju VEG&SAM d.o.o. nudimo prilagojena izobraževanja za podjetja, ki bodo izboljšala dolgoročno uspešnost podjetja na trgu.

Akademija vodenja je bila zasnovana za razvijanje, motiviranje ter produktivno vodenje posameznikov in skupin pri doseganju skupnih delovnih ciljev. Izobraževanje za podjetja uporablja različne tehnike in veščine s pomočjo katerih odlično razvija odnose med vodjami in zaposlenimi v podjetju. Uspešnega vodenja se lahko naučimo skozi 13 pomembnih modulov Akademije vodenja, ki vodilnim kadrom pomaga pri komunikaciji, obvladovanju stresa, motiviranju posameznikov, dobrem reševanju konfliktov ter učinkoviti organizaciji dela.

Izobraževanje za podjetja

S pomočjo asertivne komunikacije izrazimo mnenja, čustva in potrebe

Dobra komunikacija ni pomembna le na delovnem mestu, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Komunikacijske sposobnosti niso prirojene, se pa jih s pravimi tehnikami brez večjih težav naučimo na izobraževanjih za podjetja. Najboljša oblika komunikacije na delovnem mestu je asertivna komunikacija, ki jo drugače poimenujemo še prepričljiva oziroma vljudna komunikacija.

Različni prevodi jo drugače opisujejo od prepričljive in vljudne odločnosti, do zavedanja svojih sposobnosti, dostojanstva in samouresničevanja. Asertivnost je vedenje, pri katerem se zavzamemo za svoje pravice na način, ki ne krši in zaničuje pravic drugih. Asertivna komunikacija je dvosmerno komuniciranje, ki nam omogoča, da izrazimo mnenja, čustva, potrebe in prepričanja na spoštljiv, odkrit način, pri katerem poskušamo v čim večji meri zadovoljiti želje in potrebe obeh sodelujočih strani. Je odrasla, zrela komunikacija, katere temelja sta spoštovanje in zaupanje.

Zakaj je asertivna komunikacija na delovnem mestu tako pomembna?

Komunikacija na delovnem mestu zahteva uporabno asertivnega besednjaka, pri katerem je izjemnega pomena besedišče, saj z njim povemo točno tisto, kar si mislimo. Okrajšavam, žargonu, tehničnim besedam, prekomernim pojasnilom in opravičevanju se izogibamo pri sporazumevanju z asertivno komunikacijo. Delavnica v sklopu izobraževanja za podjetja izboljša sporazumevanje na delovnem mestu, uči izgovorjave, natančnosti pri govoru ter prevzem odgovornost za osebno mnenje, občutke in misli. Med mnoge pozitivne lastnosti asertivne komunikacije sodijo:

• Sogovornikovo spoštovanje
• Večja samozavest
• Boljša možnost, da nas sogovorniki slišijo
• Nadzor nad življenjem
• Večja odkritost
• Jasno in neposredno izražanje
• Izboljšani osebni odnosi

Tehnike asertivne komunikacije izboljšajo medsebojno sporazumevanje

Komunikacija nudi iskreno, spoštljivo in odkrito izražanje mnenj, stališč ali čustev. Nujni del poslovne komunikacije sestavljajo tehnike asertivnosti, ki jih lahko uporabljamo pri učinkoviti asertivni komunikaciji. Delavnica zaposlenim v podjetju predstavi tehnike asertivnosti, kot so:

• Reci NE
Tehnika “Reci NE”, nam v danem položaju, ko ne zmoremo ali ne želimo storiti nečesa, daje pravico, da na odločen, miren in jasen način preprosto rečemo NE. S tehniko “Reci NE” se ne bomo počutili nemočno in preobremenjeno, temveč samozavestno.

• Zameglitev
S pomočjo tehnike “Zameglitev” sogovorniku sporočamo, da smo popolnoma razumeli, kar je povedal, ampak se ne želimo zapletati v nadaljnji pogovor z njim. Pri tehniki je pomemben nadzor čustev, saj je izjemno učinkovita pri osebah, ki nas kritizirajo in ponižujejo.

• Pozitivni notranji dialog
Pozitivni notranji dialog predstavlja tehniko zavzemanja pozitivnega stališča komunikacije. Delavnica nas bo naučila tehnike “Pozitivni notranji dialog”, pri kateri s pozitivnim razmišljanjem vplivamo na uspešen potek določene situacije.

• Pokvarjena plošča
Tehnika “Pokvarjena plošča” se uporabi pri izjemno vztrajnih sogovorcih, vse dokler druga stran ne začne sprejemati našega stališča. Sproščen, miren in odločen način govora so ključni del asertivne komunikacije. Tehnike, kot so “Pokvarjena plošča”, omogočajo empatično in kakovostno komunikacijo z agresivnimi ali manipulativnimi ljudmi.

• Aktivno poslušanje
Za učinkovito komunikacijo je potrebna sposobnost aktivnega poslušanja, ki zajema opazovanje sogovornikove govorice telesa in poslušanje njegovih besed. Aktivno poslušanje se odraža z gledanjem v oči, empatijo, poslušanjem brez motenj in občasnim povzetkom povedanega.

• Govorica telesa
Govorica telesa predstavlja podporno tehniko asertivne komunikacije. Tehnike dopolnjuje z možnostjo preverjanja iskrenosti in usklajenosti govorice telesa z besedami. Komunikacijo spremlja usklajen obrazni izraz, prijazen in neposreden očesni stik ter vzravnana, samozavestna in sproščena drža telesa.

• Tehnika DESC
Tehnika DESC (describe - opisati, express - izraziti, specify - navesti, consequences - posledice) je namenjena analizi konfliktov ter predlaganju rešitve konflikta na podlagi naših pravic in potreb. Prva faza zajema jasen in natančen opis vznemirjajočega vedenja, druga faza, opredeljuje naša čustva ob določenem vedenju, tretja faza nudi izrecno željo po spremembi, ki ne sme biti nerazumna, v zadnji fazi pa opišemo rezultat spremenjenega vedenja v ospredju katerega so pozitivne posledice.

Delavnice o asertivni komunikaciji

Asertivna komunikacija delavnica z mag. Gorazdom Vertovškom

Izobraževanja za podjetja, kot so delavnice asertivne komunikacije, zagotavljajo dobro počutje ter pripomorejo k iskrenemu in pristnemu odnosu na delovnem mestu. S samozavestnim, prijaznim pristopom, ki je skladen z besedami, govorico telesa in tonom glasu izrazimo zaupanje in spoštovanje do sogovorca - to nas uči asertivna komunikacija. Delavnica in izobraževanje za podjetja mag. Gorazda Vertovška bosta pripomogla k spoznavanju osnovnih komunikacijskih profilov posameznika in njegovih vzorcev.

S prepoznavanjem tipov komunikacij in vedenja bo sporazumevanje v zahtevnih poslovnih pogovorih preprostejše. Na delavnici bomo spoznali sedem načel asertivne komunikacije, ki narekujejo, da v vsaki situaciji ostajamo mirni, prijazni in profesionalni, nastalih težav ne jemljemo osebno, sogovornika poslušamo, izrazimo empatijo, razumevanje in spoštovanje, se opravičimo, uporabimo vsa sredstva, da najdemo ustrezno rešitev ter da si po reševanju težave vzamemo nekaj časa zase in se sprostimo. Mag. Gorazd Vertovšek vam bo na delavnici predstavil tehnike uspešne asertivne komunikacije, ki je ključnega pomena za uspešno sporazumevanje na delovnem mestu.